Vragen over de arbeidsmarktinformatie van SBB? Stel ze direct!

Student in de bouw
SBB doet doorlopend onderzoek naar ontwikkelingen op de stage- en leerbanenmarkt én op de arbeidsmarkt. Deze informatie over het mbo en de arbeidsmarkt brengen we geregeld naar buiten. Zo zijn veel ontwikkelingen terug te vinden in ‘Kans op stage, leerbaan en werk’, ‘Studie in Cijfers’ of in de ‘Basiscijfers Jeugd’ op onze website.

Omdat de cijfers direct van invloed zijn op de werkomgeving van veel mensen in onderwijs en bedrijfsleven, komt het natuurlijk voor dat er vragen zijn over deze cijfers. SBB hecht veel waarde aan die vragen en opmerkingen. Met behulp van feedback kunnen we ons blijven inspannen om alle cijfers nog accurater en actueler te maken.

Speciaal team

Om die feedback te verwerken en om alle vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is nu binnen SBB een speciaal team ingericht. Dus, heeft u vragen over interpretatie van de cijfers of over de manier van berekenen? Dan kunt u ze stellen via de SBB Servicedesk. Het telefoonnummer van de Servicedesk is 088 338 00 00. U kunt uw vragen ook online stellen met een bericht aan SBB.

Zie ook: