Jongeren die een mbo opleiding doen hebben de meeste kans op werk wanneer zij een opleiding volgen tot verzorgende- IG, eerste monteur service en onderhoud werktuigbouwen gastheer- of vrouw. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd en de Regioschetsen 2023 die UWV en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vandaag publiceren. Per regio wordt in kaart gebracht wat de arbeidsmarktkansen zijn voor jongeren tot 27 jaar. In 2023 stroomden 37.586 jongeren in de WW, een kleine toename ten opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast kiezen mbo-studenten  vaker voor werken en leren en zijn de stagetekorten nagenoeg verdwenen.

Verandering in omvang en samenstelling van de bevolking hebben ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er stromen niet genoeg jongeren in om de ouderen die met pensioen gaan te vervangen. Dit zorgt ervoor dat de komende jaren de krapte in stand wordt gehouden. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het makkelijker voor jongeren om vaker te wisselen van baan. Werkgevers zullen hierdoor meer moeite ervaren om de jongeren op de arbeidsmarkt te binden en boeien. Zie artikel UWV met 9 tips voor het vinden en binden van jongeren.

Veel jongeren werken in conjunctuurgevoelige sectoren, vaak met een flexibel contract. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor economische schommelingen. Na de coronapandemie is een afname van WW-uitkeringen te zien. In 2023 is er voor het eerst een kleine toename, maar het aantal WW-uitkeringen blijft nog onder het niveau van 2019. 10% van de jonge WW’ers heeft geen startkwalificatie, dat kan grote impact hebben op het duurzame arbeidsperspectief. 

De grootste stijging in de toestroom van jongeren in de WW is te zien in Rijnmond met 3.960 jongeren. Gevolgd door de regio’s Groot Amsterdam (3.150 jongeren), Groningen (2.080 jongeren) en Haaglanden (1.830 jongeren). De regio’s met de laagste instroom van jongeren in de WW zijn Gorinchem (240 jongeren), Gooi en Vechtstreek (290 jongeren), Midden-Holland (320 jongeren) en Rivierenland (440 jongeren).

De sectoren waar de meeste mbo-vacatures in zijn ontstaan in de periode van januari tot oktober 2023 zijn:

  • Gastvrijheid (80.400 vacatures)
  • Retail (66.700 vacatures)
  • Zorg (51.500 vacatures)

Meer mbo-studenten kiezen voor werken en leren
Het aantal jongeren in de samenleving daalt. Hierdoor zijn er ook minder studenten in het mbo. Het aantal studenten met een BBL-opleiding stijgt licht, het aantal studenten bij BOL-opleidingen neemt iets af. Bij BBL-opleiding wordt tijdens de opleiding ook werkervaring opgedaan. Door de structureel krappe arbeidsmarkt zijn er genoeg baankansen voor alle mbo-studenten. De opleidingen Verzorgende-IG, Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw en gastheer/-vrouw zijn zeer kansrijke opleidingen in Nederland wat betreft een baankans.

Meer dan 99 procent een stage of leerbaan
Stages en leerbanen zijn de eerste kennismaking met werk en essentieel voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Tijdens de coronacrisis in 2020 was er een tekort van 22.000 stageplekken. Inmiddels lukt het meer dan 99% van de studenten een stage of leerbaan te vinden, in december 2023 was het tekort nog maar 1.700.