De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel ontwikkelt zich in een razend tempo. Daarom hebben verschillende partijen de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat Helmond-De Peel zich klaarmaakt voor de toekomst. “Dat is nodig, want de uitdagingen zijn groot. De regio kan de uitdagingen alleen maar aan als er nu en in de toekomst voldoende en goede vakmensen zijn”, vertelt regiomanager Vincent van Baaijen (SBB).

“Met name op het gebied van techniek, IT en zorg is er op dit moment een grote krapte op de arbeidsmarkt in deze regio. En de ontwikkelingen in de energie- en landbouwtransitie, vergrijzing en ontgroening zullen ervoor zorgen dat deze krapte alleen maar groter gaat worden.”

SBB in de regio

Om een antwoord te bieden op de regionale uitdagingen van de toekomst heeft SBB plaatsgenomen in de kerngroep die heeft gezorgd voor de totstandkoming van het arbeidsmarktplan. SBB is van oudsher actief in alle regio’s in Nederland en heeft veel feiten en cijfers over de regionale arbeidsmarkt beschikbaar. Zodoende kan SBB voor de regio Helmond-De Peel de kansen en tekorten in kaart brengen en de verbinding leggen met zo’n 3.500 leerbedrijven in de regio. Op deze wijze helpt SBB bij de inrichting en uitvoering van het arbeidsmarktplan in de regio.

Leven Lang Ontwikkelen

Het arbeidsmarktplan richt zich onder andere op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Vincent: “In een snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkenden of werkzoekenden zich blijven ontwikkelen want met alleen nieuwe aanwas van mbo-studenten met een diploma redden we het niet. We moeten hun kracht volop benutten om deze vakmensen te kunnen laten bijdragen op de plekken waar veel werk is. Iedereen in Helmond-De Peel zou zich gedurende zijn of haar loopbaan moeten kunnen door ontwikkelen.”

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt ​​​​​​​

Uiteraard is er ook aandacht voor de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Om de vakmensen van de toekomst op te leiden is het belangrijk dat de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt goed is. “Als studenten op hun studie dingen leren die de arbeidsmarkt niet meer vraagt dan heeft niemand daar wat aan. Daarom richt het akkoord zich er ook op om het onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en samen te werken aan opleidingen van studenten en werknemers. Met dit arbeidsmarktakkoord heb ik er vertrouwen in we stappen in de goede richting zetten om ervoor te zorgen dat Helmond-De Peel ook in de toekomst beschikt over voldoende en goede vakmensen” sluit Vincent af.

Het hele akkoord lezen? Kijk dan op: Versterken van de arbeidsmarkt door een gezamenlijke koers... | Gemeente Helmond