Sectorkamers, marktsegmenten, thema-adviescommissies en studentenkamer

In de sectorkamers adviseren onderwijs en bedrijfsleven het bestuur over bijvoorbeeld praktijkleren, de kwalificatiestructuur en arbeidsmarktinformatie. Via de marktsegmenten komen belangrijke ontwikkelingen op de agenda.

In de thema-adviescommissies (tac's) geven onderwijs en bedrijfsleven het bestuur van SBB gevraagd en ongevraagd advies over thema’s zoals beroepspraktijkvorming, doelmatigheid en kwalificeren en examineren.

De studentenkamer adviseert de directie over de producten en diensten en het beleid van SBB.

Sectordoorsnijdend dossier niveau 2

Meer ruimte voor oriëntatie, zodat studenten die dat willen pas later in de opleiding een studiekeuze hoeven te maken en tegelijkertijd worden opgeleid voor herkenbaar vakmanschap en een arbeidsmarktrelevant diploma. Dat is het doel van het sectordoorsnijdende kwalificatiedossier voor dienstverlenende beroepen op niveau 2.

Lees meer

Een krachtig netwerk

Met het krachtige netwerk dat we met elkaar vormen, zorgen we dat het beroepsonderwijs optimaal aansluit op de arbeidsmarkt. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren in de praktijk; zich een leven lang te ontwikkelen.