Sectorkamers

In de sectorkamers maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over specifieke sectoren. De afspraken gaan over bijvoorbeeld leerbedrijven, de kwalificatiestructuur en arbeidsmarktinformatie.

Lees meer

Thema-advies-commissies

De thema-adviescommissies (tac's) ontwikkelen beleidsadviezen voor het bestuur. Er zijn tac's voor beroepspraktijkvorming, voor doelmatigheid en voor kwalificeren en examineren.

Studentenkamer

De studentenkamer adviseert de directie over de producten en diensten en het beleid van SBB.

Sectordoorsnijdend dossier niveau 2

Meer ruimte voor oriƫntatie, zodat studenten die dat willen pas later in de opleiding een studiekeuze hoeven te maken en tegelijkertijd worden opgeleid voor herkenbaar vakmanschap en een arbeidsmarktrelevant diploma. Dat is het doel van het sectordoorsnijdende kwalificatiedossier voor dienstverlenende beroepen op niveau 2.

Lees meer

Een krachtig netwerk

Met het krachtige netwerk dat we met elkaar vormen, zorgen we dat het beroepsonderwijs optimaal aansluit op de arbeidsmarkt. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren in de praktijk; zich een leven lang te ontwikkelen.