Met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werkt SBB aan de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.  Hierdoor zorgen we nu en in de toekomst voor voldoende en goed opgeleide vakmensen. Om dit ook te blijven bewerkstelligen in Drenthe hebben SBB en het Drenthe College een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst leggen de twee partijen de basis voor een ijzersterk beroepsonderwijs in de regio, waarbij leren in de praktijk centraal staat. We spraken erover met Melissa van Nimwegen (regiomanager Noord-Nederland bij SBB) en Arwin Nimis (voorzitter college van bestuur Drenthe College). 

Samenwerken zit SBB in het bloed. Toch is de samenwerking die de twee partijen nu aangaan de eerste in zijn soort in Nederland. Nooit eerder tekende SBB een samenwerkingsovereenkomst met een mbo-instelling.  

Landelijke afspraken worden doorvertaald naar de regio

Melissa is trots op de samenwerking met het Drenthe College: “Natuurlijk werken we in alle regio’s al samen met mbo-instellingen. Eigenlijk bestendigen en optimaliseren we met deze samenwerkingsovereenkomst de goede samenwerking die er al was. We vertalen bijvoorbeeld de landelijke Werkagenda MBO en het Stagepact naar de regio Drenthe. Op die manier zorgen we ervoor dat mbo-studenten zich kunnen blijven ontplooien tot de vakmensen die zij graag willen worden.” 

SBB in de regio

Van oudsher is SBB actief in de haarvaten van alle regio’s in Nederland. Dat is belangrijk, want iedere regio is net weer een beetje anders. Melissa: “In de regio levert SBB informatie over kansrijke sectoren en leerbanen aan te leveren, in samenwerking met UWV, de gemeenten, het georganiseerd bedrijfsleven en het onderwijs. Verder geeft SBB advies over de mogelijkheden voor kortdurende om- en bijscholing op maat via het mbo voor volwassenen. Deze kennis en ervaring is ook gebruikt voor deze samenwerking.” 

Leven lang ontwikkelen   

Het Drenthe College en SBB focussen zich niet alleen op initiële mbo-studenten. Ook een leven lang ontwikkelen heeft een plaats gekregen binnen de samenwerkingsovereenkomst. “Een leven lang ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Daarom zetten de partijen zich ook in voor werkenden en werkzoekenden die zich willen laten om- en bijscholen via het mbo. Dit omvat onder andere het faciliteren van optimale stages en leerbanen voor studenten in een kwalitatieve en veilige leeromgeving”.  

Langdurige samenwerking  

Volgens Arwin is het voordeel voor het Drenthe College dat de samenwerkingsovereenkomst met SBB hen zekerheid geeft: “Studenten zullen merken dat de begeleiding tijdens hun stage nóg beter zal worden en dat diverse veiligheidsaspecten beter geborgd zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid en inclusiviteit. Daarnaast hebben ook de leerbedrijven baat bij deze samenwerking. We zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van stages door deze samenwerking nog beter zal worden.”