Het overgrote deel van de studenten en leerbedrijven zijn tevreden met de manier waarop stages en leerbanen worden ingevuld. Dat blijkt uit de BPV Monitor van 2022. Studenten beoordelen hun stage met gemiddeld een 8,4 en praktijkopleiders met gemiddeld een 7,6. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2021.

 

Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding bij één van de circa 250.000 erkende leerbedrijven. Dit leren in de praktijk via stages en leerbanen is de zogenoemde beroepspraktijkvorming, ook wel bpv genoemd. Onderwijs en bedrijfsleven meten in SBB-verband jaarlijks de ervaren kwaliteit van de bpv. Met de BPV Monitor vragen zij mbo-studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven de stage of leerbaan te evalueren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen leerbedrijven, scholen, studenten en SBB vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid werken aan het verbeteren van de kwaliteit van stages en leerbanen.

 

Over het algemeen grote tevredenheid

Studenten en praktijkopleiders waarderen de stage op de meeste onderdelen met een dikke voldoende. Zo was ruim driekwart (77%) van de praktijkopleiders van leerbedrijven in algemene zin tevreden over de voorbereiding op de bpv. Ook gaf een ruime meerderheid van zowel de praktijkopleiders als de studenten aan dat ze tevreden zijn over het nakomen van gemaakte afspraken over de bpv door praktijkopleider, student en bpv-begeleider vanuit de opleiding. Van de studenten is 94 procent tevreden over de begeleiding vanuit het leerbedrijf tijdens de stage of leerbaan. Bijna 9 op de 10 (88%) praktijkopleiders zijn tevreden over de mogelijkheden voor de student om de leerdoelen te behalen tijdens de bpv-periode. Voor de studenten geldt dat voor 93 procent. De praktijkopleiders zijn ook tevreden over de inzet en motivatie van de student (82%).

 

Begeleiding vanuit school wordt verbeterd

Over de begeleiding en voorbereiding vanuit school zijn studenten minder vaak tevreden (54% en 61%). Van de praktijkopleiders vindt 68 procent dat de student tijdens de stage of leerbaan goed is begeleid door de school. In het Stagepact MBO 2023 - 2027 zijn daarom afspraken gemaakt om de stagebegeleiding vanuit school te verbeteren. Er moeten tijdens de stage minstens drie contactmomenten zijn tussen school, student en leerbedrijf, waarvan één fysiek op locatie van het leerbedrijf. Het persoonlijke contact zorgt ervoor dat studenten hun begeleiding beter waarderen en dat werkgevers een duidelijk contactpunt hebben op school, is de achterliggende gedachte.


Wil je een handig overzicht van de resultaten? Bekijk dan de infographic.