Kunstmatige intelligentie (KI) ontwikkelt zich razendsnel en heeft een groeiende invloed op de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel. Toepassingen als ChatGPT hebben gezorgd dat KI nu ook in het dagelijkse leven is doorgedrongen. Maar wat betekent, voorbij de hype, KI nu daadwerkelijk voor de beroepspraktijk? En welke vaardigheden vraagt dit van toekomstige beroepsbeoefenaars op mbo-niveau? SBB heeft een trendverkenning uitgevoerd die de impact van KI op de beroepspraktijk inzichtelijk maakt.

Voor deze trendverkenning hebben de onderzoekers naast een uitgebreide literatuurstudie ruim 60 experts uit het werkveld geïnterviewd. De impact van KI is tastbaar gemaakt met een analysemodel, waarin de verschillende technologieën, de input en de resultaten waarmee beroepsbeoefenaars te maken krijgen systematisch zijn geanalyseerd. Deze analyse is voor zes marktsegmenten uit zes verschillende sectoren uitgevoerd:

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de opkomst van KI nieuwe kennis en vaardigheden vergt. Denk aan het kunnen omgaan met data, het interpreteren hiervan en het vormen van een kritische houding t.o.v. resultaten uit een KI-systeem. De rapportage gaat een stap verder en doet een voorzet voor cruciale kennis en vaardigheden voor een aantal kwalificatiedossiers, die de basis vormen van de mbo-opleidingen.

Het rapport biedt onderwijsinstellingen en bedrijfsleven inzicht in de impact van KI op de beroepspraktijk van het mbo. Onderwijsinstellingen krijgen waardevolle informatie om hun lesprogramma's aan te passen aan de snel veranderende arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen anticiperen op nieuwe vaardigheden die van hun werknemers verwacht worden. Ook biedt het rapport de sectorkamers, waarin onderwijs en bedrijfsleven sectoraal landelijk zijn georganiseerd binnen SBB, waardevolle handvatten voor het actualiseren van de kwalificatiedossiers.

Het rapport benadrukt de noodzaak voor een continue dialoog tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en beleidsmakers om ervoor te zorgen dat het mbo-onderwijs blijft aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het is een oproep tot samenwerking om de transitie naar een KI-gedreven arbeidsmarkt soepel en inclusief te laten verlopen.

Naar de trendverkenning Externe link