‘Wat een kans!’ Dachten Rob Boerma (Deltion College) en Keimpe Dokter (Landstede) een aantal jaar geleden. Zwolle heeft behoefte aan een opleiding die gericht is op vakmensen die gaan willen ondernemen. Maar hoe zet je zo’n idee nou om naar een echte opleiding? Op die vraag weten Rob en Keimpe het antwoord wel.

Ongeveer vijf jaar geleden zagen drie roc’s in de regio Zwolle de behoefte aan een eenjarige opleiding waarbij ondernemerschap centraal staat. In plaats van elke school een eigen opleiding kozen de roc's Deltion College, Landstede en mbo Menso Alting ervoor om samen te werken. Rob: “De roc’s hebben vele studenten rondlopen en zijn op meerdere vlakken concurrenten. Toch voelde het logisch om samen te werken voor de specialistenopleiding Vakman-Ondernemer, omdat de opleidingscentra anders te weinig studenten zouden trekken. Dat zou zonde zijn, want de vele vakmensen in de regio Zwolle verdienen een centraal punt voor ondernemerschapsonderwijs.”

Kwalificatiedossier als basis

Volgens Keimpe was het opstarten van deze opleiding een mooie kans. Keimpe: “Toen we besloten om samen deze opleiding op te starten, is er een ontwikkelgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de scholen. We keken hoe bijvoorbeeld het ROC van Amsterdam een soortgelijke ondernemersopleiding had opgericht op basis van het kwalificatiedossier dat er al lag. Uiteindelijk zijn we onderwijsprofessionals, dus het opzetten van een opleiding is prima te doen. Dat leidde een aantal jaren geleden tot de eenjarige specialistenopleiding Vakman-Ondernemer (niveau 4) waar studenten leren wat ervoor nodig is om vanuit een vakmanschap je eigen onderneming te starten.”

Learning by doing

Een opleiding opzetten is één ding. Maar door de jaren heen krijg je pas inzicht in of wat je hebt bedacht ook werkt. Keimpe: “Met een aparte locatie, die speciaal is ingericht voor deze opleiding, hebben we getracht een ondernemersklimaat te creëren. We laten alleen studenten toe die de urgentie voelen om ondernemer te worden. In sommige gevallen zijn ze dat zelfs al! Ook nodigen we wekelijks gastsprekers uit, zodat het ondernemen gaat leven bij onze studenten. Hoe je dat op een goede manier invult, wordt naarmate we meer ervaring hebben steeds duidelijker.”

Vernieuwd kwalificatiedossier

De ervaringen van de afgelopen jaren neemt Rob mee naar een inhoudelijke expertgroep waar hij zitting in neemt. Zij leveren bij SBB input  voor het vernieuwde kwalificatiedossier. Rob: “In de basis gaat er niet veel veranderen. Wel zagen we de afgelopen jaren dat persoonlijke ontwikkeling een belangrijker onderdeel is van de groei naar een echte ondernemer. Dat is nu dus beter geborgd in het kwalificatiedossier. Stiekem deden we dat al, dus we weten al een beetje hoe we dit vanaf volgend schooljaar in kunnen gaan vullen. De komende tijd gaan we rustig bekijken hoe we dat vanaf volgend schooljaar definitief gaan doen”, sluit Rob zijn verhaal af.

Wat is een kwalificatiedossier?

Binnen SBB leggen het onderwijs en het bedrijfsleven in kwalificatiedossiers vast wat mbo-studenten moeten kennen en kunnen om hun diploma te halen en om als een beginnend beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk aan de slag te gaan. Gemiddeld eens in de vijf jaar worden kwalificatiedossiers tegen het licht gehouden, onder andere om te bekijken of ze nog aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Afgelopen jaar zijn er ook weer verschillende kwalificatiedossiers vernieuwd. Eén daarvan is Ondernemerschap op basis van vakmanschap, het dossier waarop de opleiding Vakman Ondernemer is gebaseerd. Aankomend schooljaar gaat het nieuwe kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van een vakspecialisme in. Meer weten? Kijk dan hier.