Nieuw voorstel

Een voorstel voor een wijziging of een toevoeging van een onderdeel van de kwalificatiestructuur kunt u op deze pagina indienen. U kunt kiezen uit verschillende soorten onderdelen, zoals keuzedelen, cross-overs, mbo-certificaten of kwalificatiedossier.

Lees meer

Downloads en service

Het register bevat een groot aantal servicedocumenten: xml’s, koppelingstabel keuzedelen, crebolijsten, de conversietabel keuzedelen, een overzicht van certificaten enzovoorts.

Statusoverzicht

Met het statusoverzicht bieden wij u informatie over de ontwikkeling en het onderhoud van de kwalificatiestructuur, van keuzedelen en cross-overs tot mbo-certificaten en kwalificatiedossiers.

Download Externe link

Kwalificatiedossiers

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om diens diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.

Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Keuzedelen

Met keuzedelen kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480 en bij uitzondering 720). De student doet voor ieder keuzedeel examen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Met Berichten over de kwalificatiestructuur informeren wij 'onderwijsmakers' ten minste viermaal per jaar over kwalificatiedossiers, cross-overs en keuzedelen. Verder leest u over systeemtechnische informatie, zoals crebo, xml en de website.