Nieuw voorstel

Een voorstel voor een wijziging of een toevoeging van een onderdeel van de kwalificatiestructuur kunt u op deze pagina indienen. U kunt kiezen uit verschillende soorten onderdelen, zoals keuzedelen, cross-overs, mbo-certificaten of kwalificatiedossier.

Lees meer

Downloads en service

Het register bevat een groot aantal servicedocumenten: xml’s, koppelingstabel keuzedelen, crebolijsten, de conversietabel keuzedelen, een overzicht van certificaten enzovoorts.

Ontwikkelen en onderhouden kwalificatiestructuur

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen na het behalen van het mbo-diploma meteen succesvol aan de slag kan op de arbeidsmarkt? Daarbij speelt één van de wettelijke taken van SBB een belangrijke rol. Het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur.

Beschrijver: De video gaat over de kwalificatiestructuur, die door SBB ontwikkeld en onderhouden wordt. De tekst wordt uitgesproken door een voice-over. Gedurende de video worden animaties getoond die aansluiten bij de tekst. Deze video is mogelijk gemaakt door SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

De video begint met het logo van SBB. Daarna horen we een voice-over. Tijdens het verhaal van de voice-over worden er bijpassende animaties getoond. In de laatste scene staat het logo van SBB in beeld met daarbij "beroepsonderwijs", "bedrijfsleven", "maakt werk van praktijkleren". Daaronder staat "www.s-bb.nl". Na het verhaal van de voice-over komt de video aan een einde.

Voice-over: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen na het behalen van het mbo-diploma meteen succesvol aan de slag kan op de arbeidsmarkt? Daarbij speelt één van de wettelijke taken van SBB een belangrijke rol. Het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven, hoe beter een beginnende beroepsbeoefenaar kan starten bij een bedrijf. En dus ook hoe beter bedrijven hun vacatures vervullen. In Nederland hebben we daarvoor een uniek en flexibel systeem ontwikkeld, de kwalificatiestructuur. Een overzicht van wat een mbo-student per opleiding moet kennen en kunnen. De kwalificatiestructuur bestaat uit kwalificatiedossiers. Het kwalificatiedossier is opgebouwd uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Binnen het basisdeel leren studenten gezamenlijke kerntaken en basisvaardigheden zoals Nederlands en rekenen. Binnen het profieldeel ligt de focus op de specialistische vaardigheden specifiek voor die opleiding. Het keuzedeel is een verbreding of verdieping van de opleiding. SBB faciliteert en begeleidt het proces van het ontwikkelen en onderhouden van kwalificaties. Deskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven nemen samen met SBB de kwalificaties onder de loep. En kijken of de kennis en vaardigheden die studenten leren overeenkomen met wat gevraagd wordt op de arbeidsmarkt. Sectorkamers nemen een besluit over voorstellen voor onderhoud of ontwikkeling van kwalificaties. Meestal naar aanleiding van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een onafhankelijke toetsingskamer beoordeelt en toetst de aanvraag, waarna de kwalificatie verder wordt ontwikkeld. De nieuwe of aangepaste kwalificatie wordt voor akkoord in de sectorkamer en vervolgens in het bestuur van SBB besproken. Tenslotte wordt deze voorgedragen aan de minister van OCW en gepubliceerd in de Staatscourant. Scholen kunnen een jaar na deze vaststelling onderwijs verzorgen aan studenten. En leerbedrijven kunnen ook vanaf dat moment stages en leerbanen aanbieden. Zo maakt SBB werk van praktijkleren.

Statusoverzicht

Met het statusoverzicht bieden wij u informatie over de ontwikkeling en het onderhoud van de kwalificatiestructuur, van keuzedelen en cross-overs tot mbo-certificaten en kwalificatiedossiers.

Download Externe link

Kwalificatiedossiers

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om diens diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.

Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Keuzedelen

Met keuzedelen kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480 en bij uitzondering 720). De student doet voor ieder keuzedeel examen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Met Berichten over de kwalificatiestructuur informeren wij 'onderwijsmakers' ten minste viermaal per jaar over kwalificatiedossiers, cross-overs en keuzedelen. Verder leest u over systeemtechnische informatie, zoals crebo, xml en de website.