Leven lang ontwikkelen en 2023 Europees Jaar van de Vaardigheden

Steeds vaker wordt gevraagd naar de ontwikkeling van skills: kennis, vaardigheden en competenties. Door een focus op skills en gerichte scholing krijgen meer mensen een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De Europese Commissie wil iets doen tegen het tekort aan bepaalde vaardigheden op de arbeidsmarkt. Daarom is 2023 uitgeroepen tot het ‘Europees Jaar van de Vaardigheden’.

CompetentNL

In opdracht van de ministeries van OCW en SZW werken SBB, UWV, TNO en CBS intensief samen aan één gemeenschappelijke skillstaal: CompetentNL. CompetentNL is een skillswoordenboek waarin alle mogelijke skills zijn gecategoriseerd en beschreven. SBB zorgt ervoor dat er binnen CompetentNL een link is naar de complete, continu geactualiseerde mbo-kwalificatiestructuur.

Wat kun je ermee?

  • Onderwijs- en opleidingsinstituten kunnen het aanbod van opleidingen en certificaten van beroepen die snel belangrijk worden of dat al zijn ermee afstemmen.
  • Werkgevers kunnen er hun medewerkers mee werven of bijscholen.
  • Intermediairs, beleidsmakers en regionale mobiliteitsteams kunnen met CompetentNL vraag en aanbod matchen.
  • Wie door wil groeien of van beroep wil veranderen krijgt inzicht in welke skills al in huis zijn en welke mbo-opleiding de nog ontbrekende skills toevoegt. De kwalificatiestructuur maakt het mogelijk om een diploma, certificaat of praktijkverklaring te behalen.

Kun je als skillsgericht-initiatief aanhaken bij CompetentNL?

Regionale of sectorale initiatieven hoeven niet te wachten op CompetentNL voor de implementatie van skillstoepassingen. In de periode tot de lancering van CompetentNL, kan iedereen gebruikmaken van een eigen of ander skillsinitiatief waar CompetentNL straks op aansluit.    

CompetentNL is bovendien gekoppeld aan alle grote standaarden in de wereld, zoals ISCO, ESCO en O*NET. Ook achteraf is CompetentNL makkelijk in te passen met een API in systemen. Een API is een moderne standaard wijze om programma’s met elkaar te laten communiceren.

Unieke eigenschappen

  • CompetentNL is dé nationale standaard voor het beschrijven van skills op de arbeidsmarkt en in het (beroeps-)onderwijs.  
  • SBB zorgt ervoor dat er binnen CompetentNL een link is naar de complete (continu geactualiseerde) mbo-kwalificatiestructuur.        
  • Het systeem is een combinatie van kennis van arbeidsmarkt- en onderwijsexperts en artificiële intelligentie zodat CompetentNL levend en actueel blijft en ieders taal leert spreken. 
  • CompetentNL komt gratis beschikbaar voor alle partijen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. 

Meer weten?

Deze flyer geeft compacte uitleg over CompetentNL. Nieuws en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website competentNLnl.  In dit filmpje ziet u hoe zorginstelling 's Heeren Loo Academie skills en CompetentNL toepast. 

U kunt ook het webinar 'naar een skillsgerichte arbeidsmarkt!' terugkijken. In dit webinar komt onder andere het dashboard Skills uitgebreid aan bod. 

Wilt u aan de slag? Dat kan direct met het dashboard Skills. Het dashboard is gebaseerd op een eerste versie van CompetentNL en is nog volop in ontwikkeling. UWV en SBB voegen elk kwartaal nieuwe beroepen met bijbehorende essentiële en optionele skills en mbo-kwalificaties toe.

Naar dashboard Externe link