Diplomawaardering voor onderwijsinstellingen en ISK's

Als u weet wat het buitenlandse diploma van een (aankomende) student waard is, dan kunt u het instroomniveau voor een mbo-opleiding bepalen.

Onderwijsinstellingen kunnen gratis advies krijgen over de waarde van buitenlandse diploma's. Dit geldt ook voor internationale schakelklassen (ISK’s) die zijn verbonden aan een mbo-instelling.

Heeft de student de opleiding niet afgerond? Dan is een opleidingswaardering mogelijk.

Is de student diens diploma en/of vakkenoverzichten kwijtgeraakt en kan die deze ook niet meer veilig opvragen? Dan kunt u toch een aanvraag indienen. We stellen dan een indicatie onderwijsniveau (ION) op.

Aanvraagformulier Externe link

Het Nederlandse onderwijssysteem

Onderwijssystemen veranderen voortdurend, ook in Nederland. Op 1 augustus 1997 werd het Leerlingwezen afgeschaft en kwam er de nieuwe Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Voortaan kan de student zijn mbo-opleiding via twee leerwegen volgen: bol en bbl. Voor beide leerwegen ontvangt hij hetzelfde mbo-diploma. Bovendien zijn er verschillende kwalificatieniveaus.

Het huidige Nederlandse onderwijssysteem

Het schema van het huidige Nederlandse onderwijssysteem leest u van onderen naar boven. Het schema begint met basisonderwijs voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar.

Na het basisonderwijs zijn er drie vormen van voortgezet onderwijs:

 • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • Hoger algemeen vormend onderwijs (havo)
 • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Na het voortgezet onderwijs zijn er drie vormen van vervolgonderwijs:

 • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Secundair beroepsonderwijs (mbo)

Het schema geeft met pijlen aan hoe de student horizontaal en/of verticaal kan doorstromen, bijvoorbeeld van hbo naar wo of van vmbo via mbo naar hbo.

Het Nederlandse onderwijssysteem vóór 1997

Het schema van het Nederlandse onderwijssysteem vóór 1997 leest u van onderen naar boven. Het schema begint met basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na het basisonderwijs zijn er vier vormen van voortgezet onderwijs:

 • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • Hoger algemeen vormend onderwijs (havo)
 • Middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo)
 • Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)

Na het voortgezet onderwijs zijn er vier vormen van vervolgonderwijs:

 • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (lang, tussen of kort) (mbo)
 • Leerlingwezen (primair, voortgezet en tertiair)

Na wo en en hbo bestaat de mogelijkheid tot post-initieel hoger onderwijs.

Het totale schema geeft met pijlen aan hoe de student horizontaal en/of verticaal kan doorstromen, bijvoorbeeld van mavo naar havo of van havo via hbo naar wo.

Hebt u een vraag?

De experts van de afdeling Diplomawaardering en onderwijsvergelijking van SBB beantwoorden graag uw vragen.

U bereikt ons van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur via telefoonnummer 079 321 79 30.

Als u wilt, kunt u ons ook een bericht sturen per e-mail op idw@s-bb.nl.