Diplomawaardering voor onderwijsinstellingen en ISK's

Als u weet wat het buitenlandse diploma van een (aankomende) student waard is, dan kunt u het instroomniveau voor een mbo-opleiding bepalen.

Onderwijsinstellingen kunnen gratis advies krijgen over de waarde van buitenlandse diploma's. Dit geldt ook voor internationale schakelklassen (ISK’s) die zijn verbonden aan een mbo-instelling.

Heeft de student de opleiding niet afgerond? Dan is een opleidingswaardering mogelijk.

Is de student diens diploma en/of vakkenoverzichten kwijtgeraakt en kan die deze ook niet meer veilig opvragen? Dan kunt u toch een aanvraag indienen. We stellen dan een indicatie onderwijsniveau (ION) op.

Aanvraag diplomawaardering bekostigd onderwijs en ISK

Aanvraagformulier Externe link

Oud Nederlands mbo-diploma

SBB geeft verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat vermeld met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur een opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring gebruikt de gediplomeerde voor werk of een opleiding in Nederland.

Aanvraagformulier Externe link

Het Nederlandse onderwijssysteem

Onderwijssystemen veranderen voortdurend, ook in Nederland. Op 1 augustus 1997 werd het Leerlingwezen afgeschaft en kwam er de nieuwe Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Voortaan kan de student zijn mbo-opleiding via twee leerwegen volgen: bol en bbl. Voor beide leerwegen ontvangt hij hetzelfde mbo-diploma. Bovendien zijn er verschillende kwalificatieniveaus.

Hebt u een vraag?

De experts van de afdeling Diplomawaardering en onderwijsvergelijking van SBB beantwoorden graag uw vragen.

U bereikt ons van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 079 321 79 30.

Als u wilt, kunt u ons ook een bericht sturen per e-mail op idw@s-bb.nl.