Door de groeiende vraag naar huisartsenzorg en de vergrijzing van personeel wordt de vraag naar doktersassistenten steeds groter. Om voldoende doktersassistenten voor de toekomst op te leiden zijn er voldoende stageplaatsen nodig. Daarom hebben de samenwerkende partijen LHV, InEen, NvdA, SSFH en SBB een draaiboek ontwikkeld om het tekort aan stageplaatsen voor toekomstig doktersassistenten terug te dringen.

Dat is belangrijk, want zonder stageplaats kunnen doktersassistenten niet met een opleiding starten. Stagelopen bij een erkend leerbedrijf is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Dankzij stages krijgen studenten praktische ervaring op de arbeidsmarkt, die aansluit op de kennis die ze tijdens hun opleiding opdoen. Dat heeft grote voordelen voor de studenten, de huisartsenpraktijken én de patienten.

Draaiboek als handreiking

In het draaiboek wordt ingegaan op de competenties en rol van de praktijkopleider. Ook het gehele proces met betrekking tot het aanbieden van stageplaatsen voor doktersassistenten komt aan bod. Vragen als ‘hoe pak je dit aan?’ en ‘waar moet je allemaal aan denken?’ worden in het draaiboek beantwoord. Denk hierbij aan de voorbereiding, het werven en aannemen van studenten, tips voor begeleiding en beoordeling en de planning. De samenwerkende partijen hopen hiermee een handreiking te bieden om aan de slag te gaan met een maatwerk-aanpak om meer stageplaatsen te creëren voor doktersassistenten.

Stagetekorten in de zorg

Ondanks een daling van de stagetekorten in de meeste sectoren, blijft het stagetekort in de zorg het grootst. Dit bleek uit de voorjaarseditie van de Stagebarometer. SBB monitort het aantal stageplaatsen voor mbo-studenten, zodat waar nodig maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door extra nieuwe leerbedrijven te werven voor opleidingen met tekorten of samen met scholen en leerbedrijven te kijken naar andere oplossingen. Het draaiboek is een mooi voorbeeld van de samenwerking van verschillende partijen om oplossingen te zoeken voor stagetekorten.

Het draaiboek vind je hier.