Deel via:

Huisartsenzorg

Actief in de huisartsenzorg of eerstelijnszorg? Als praktijk kan je aanspraak maken op een subsidie van maximaal 115 euro per maand voor de praktijkbegeleiding van een student.  

A+O Metalektro

Bent je een Metalektrobedrijf? Kijk dan of je aan de voorwaarden voldoet voor de financiële regelingen Stagevergoeding voor begeleiding van de stagiair, Bijscholen zij-instromers (BZI) of Vergroten zij & BBL instroom (ZBI). 

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosserie (OOC)

Actief als werkgever in de carrosseriebranche? Kijk dan of de financiële regelingen Van-Werk-Naar-Werk, Zij-instroom, Duurzame Inzetbaarheid 50+ of Scholing van Werkenden van toepassing zijn op jouw situatie.

Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking (OOM)

Als werkgever aangesloten bij de OOM? Kijk dan of je gebruik kan maken van de financiële regeling Jobstart, waarmee je een vergoeding van maximaal 2.000 euro kunt krijgen voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor een functie. Of de regeling Ontwikkelbudget voor een financiële vergoeding voor het verbeteren van de leercultuur.

WijTechniek

Ben je aangesloten bij de Installatietechniekbranche? Kijk dan of je gebruik kan maken van de STIP-regeling. Hiermee maak je kans op een financiële tegemoetkoming als je een technische én niet-technische leerling-werknemer begeleid. Of maak gebruik van de Pak je Kans regeling voor alle mensen in de installatietechniek (secretaresses, servicemonteurs, installatiemonteurs, planners, enzovoort) tot en met mbo-niveau 2.

Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP-fonds)

Leidt u op tot een baan in de kinderopvang, zorg, onderwijs, bouw en techniek, digitaliseringstransitie, energietransitie, veiligheidsketen, haven, logistiek of het openbaar vervoer? Dan kan je kans maken op 50% cofinanciering van deze opleidingstrajecten via het RAP-fonds.

Stagefonds Zorg

Krijgt een student van de opleiding tandarts-, dokters- of apothekersassistent, sociaal agogische, verzorgende of verpleegkundige een praktijkplek binnen jouw onderneming? Dan kan je aanspraak maken het Stagefonds Zorg.

Fryslân werkt

Bent je als erkend leerbedrijf actief in Friesland op het gebied van inclusief ondernemen met scholing met een praktijkverklaring, mbo-certificaat of volledig mbo-diploma? Kijk via Fryslân werkt welke kosten je vergoed kunt krijgen.

Werkinzicht

Ben je als erkend leerbedrijf actief in Groningen op het gebied van inclusief ondernemen met scholing met een praktijkverklaring, mbo-certificaat of volledig mbo-diploma? Kijk via Werkinzicht welke kosten je vergoed kunt krijgen. 

Subsidie Praktijkleren

Bied je begeleiding aan een bbl-student, laatstejaars pro- of vso-student? Dan kan je via deze subsidieregeling een vergoeding tot 2.700 euro krijgen.

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

Biedt jij een praktijkplek voor een student die onderwijs volgt in de derde leerweg? Denk hierbij aan een praktijkplek voor een praktijkverklaring of mbo-certificaat. Dan kan je een vergoeding krijgen tot 2.700 euro.

StageCultuur Inclusief

Loopt een student minimaal 3 maanden stage in jouw ICT/CI-bedrijf? Dan kan je via deze regeling in aanmerking komen voor een vergoeding van minimaal 250 euro per maand.

SLIM-regeling

Bied je als mkb-onderneming praktijkplaatsen aan? Met het indienen van een plan via de SLIM-regeling kun je de subsidiale kosten tot 80% vergoed krijgen.

Mogelijkheden voor je medewerkers

Als bedrijf heb je medewerkers in dienst, die in sommige gevallen ook zelf gebruik kunnen maken van een financiële regeling. Denk hierbij aan het Rotterdams Scholingsfonds, Brabantleert, Regionale mobiliteitsteams en het Leven Lang Leren Krediet. Wijs jouw medewerkers op deze mogelijkheden.