Ben jij een erkend leerbedrijf en help jij een werkzoekende of werkende die werkloos dreigt te worden met bij- of omscholing via het mbo? Dan kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

De tegemoetkoming is bestemd voor begeleiding naar een mbo-diploma of een onderdeel daarvan, zoals een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. De hoogte van de subsidie is maximaal 2.700 euro.

Aanvragen van 1 december tot en met 12 januari

De huidige aanvraagronde loopt van 1 december 2023 9.00 uur tot 12 januari 2024 17.00 uur. Je kunt subsidie aanvragen binnen een jaar na afloop van de leerbaan. Loopt er nog een traject, dien jouw aanvraag dan in binnen een jaar na afloop van de eerste 40 weken. Ongeacht of de opleiding al is afgerond.

De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld. Je vindt deze openingsdata op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zodra deze bekend zijn.

Opleiden in de derde leerweg

Opleiden in de derde leerweg is geschikt voor kortdurende bij- en omscholing van jouw eigen en nieuwe medewerkers. Denk aan een bestaande medewerker die binnen het bedrijf nieuwe taken moet uitvoeren. Of een nieuwe medewerker die nog niet de juiste opleiding of ervaring heeft.

Hoogte subsidie

Voor een leerbaan van 40 weken ontvang je mogelijk een vergoeding van maximaal 2.700 euro. Duurt de begeleiding korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan stelt RVO de vergoeding naar verhouding bij. Kijk voor meer informatie op Aanvraag subsidieregeling praktijkleren derde leerweg of dien uw aanvraag gelijk in bij RVO.