Elke student verdient een goede stage of leerbaan. Wees daarom altijd alert bij negatieve ervaringen van een student. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, stagediscriminatie, onvoldoende begeleiding of grensoverschrijdend gedrag dat de veiligheid van de student in gevaar brengt.

Ga eerst met zowel de student als het leerbedrijf in gesprek om de ervaringen te verifiëren. Stel ook de adviseur praktijkleren van SBB op de hoogte. Bent u daarna nog steeds ontevreden over de kwaliteit van een leerbedrijf? Dan kunt u als volgt handelen:

  • Voor klachten (denk aan onveilige werkomstandigheden of grensoverschrijdend gedrag bij het door SBB erkende leerbedrijf) kunt u ons contactformulier invullen. Kies voor Klacht.
  • Een melding over stagediscriminatie kan de student of onderwijsinstelling indienen via het meldpunt Stagediscriminatie.

Onze klachtencoördinator reageert binnen drie werkdagen na het indienen van uw klacht. De adviseur praktijkleren van SBB zal de klacht met u doornemen als de klacht nog niet bij ons bekend is.

Bij elke klacht doen wij hoor en wederhoor bij het leerbedrijf en de school. Wij nemen geen contact op met de betrokken student. Een zeer ernstige klacht kan voor SBB aanleiding zijn om de erkenning te schorsen of in te trekken.

De adviseur praktijkleren zal u laten weten hoe wij de klacht hebben afgehandeld.