Vlaamse regering gaat duaal stelsel van leren en werken versterken

zorg
De Vlaamse Regering besloot op 3 juli 2015 om van duaal leren en werken een sterke leerweg maken. Via dit vernieuwde stelsel zullen jongeren in meer studierichtingen dan nu hun kwalificatie op de werkvloer kunnen behalen. Het doel is dat jongeren zo een positieve keuze maken voor een volwaardige leerweg.

De Vlaamse Regering besloot op 3 juli 2015 om van duaal leren en werken een sterke leerweg maken. Via dit vernieuwde stelsel kunnen jongeren in meer studierichtingen dan nu hun kwalificatie op de werkvloer halen. Het doel is dat jongeren kiezen voor een volwaardige leerweg. 

Jongeren krijgen algemene vorming en worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Syntra Vlaanderen organiseert een groot aantal kwalitatief goed aanbod aan leerplaatsen organiseren. Vlaanderen ontwikkelt een aantal elementen van het Nederlandse duale systeem door.
 
De Vlaamse minister van Onderwijs (Crevits) en de minister van Werk (Muyters) verfijnden de leerweg na een consultatieronde. In het aankomende schooljaar zijn een aantal proeftuinen. Hiervoor breidt Syntra samen met regionale, lokale en sectorale partners een netwerk van ondernemingen uit.

Meer informatie: duaal leren en werken wordt concreet