Subsidie voor kleinschalig specialistisch vakmanschap

Subsidie kleinschalig
Tijdens het event van het Meld- en expertisepunt op 13 november 2017 maakte de stichting ‘Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap’ bekend, dat zij in 2018 een subsidieregeling openstelt voor branches en beroepsgroepen in het kleinschalig specialistisch vakmanschap.

Hoewel het specialistisch vakmanschap steeds beter op de kaart komt te staan, blijft financiering van activiteiten voor kleinschalig specialistisch vakmanschap lastig. Met de subsidieregeling wordt het mogelijk voor branches en beroepsgroepen met minder dan 2.500 werknemers/beroepsbeoefenaren om (aanvullende) financiering voor relatief kleine projecten en activiteiten te vinden. Het gaat om niet-structurele activiteiten, zoals haalbaarheidsonderzoek, arbeidsmarktonderzoek en voorlichting of promotie als onderdeel van een projectmatige aanpak.

Het eigenaarschap van de activiteit door de beroepsgroep of branche is belangrijk. 50% van de kosten komt voor rekening van de beroepsgroep of branche zelf, en mag door eigen inzet worden gerealiseerd. In 2018 bedraagt de subsidie maximaal € 7.500,- per aanvraag. Aanvragen kunnen eenmaal per twee jaar worden gedaan. Het bestuur van de stichting beslist over de aanvragen.

De subsidieregeling kunt u opvragen bij Hans Koole, voorzitter van de stichting ‘Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap. Bel 06 57 338 686 of stuur een e-mail aan info@kusv.nl. De voorzitter vertelt er graag meer over.