SBB vraagt snel duidelijkheid over continuering Subsidieregeling praktijkleren

Scheeps- en jachtbouwkundige
Onderwijs en bedrijfsleven verenigd in SBB vroegen vandaag aan minister Ingrid van Engelshoven van OCW om zo snel mogelijk een besluit te nemen over continuering van de Subsidieregeling praktijkleren.

Zowel leerbedrijven, bbl-studenten als scholen zijn gebaat bij snelle duidelijkheid over voortzetting van de Subsidieregeling praktijkleren. Juist nu de deelname aan de bbl zich herstelt, is het belangrijk leerbedrijven te stimuleren leerbanen voor de bbl beschikbaar te stellen met de zekerheid dat zij de tegemoetkoming in de begeleidingskosten kunnen blijven ontvangen.

Veel onduidelijkheid

In de bbl leveren leerbedrijven een aanzienlijke bijdrage aan het opleiden van mbo-studenten in de beroepspraktijk. Bedrijven die een bbl-student begeleiden, kunnen daarvoor nu een vergoeding krijgen vanuit de Subsidieregeling praktijkleren. Bij een toenemend aantal bbl-studenten en een gelijkblijvend subsidieplafond zal de feitelijk uitgekeerde subsidie per leerwerkplek verder dalen. Dat levert leerbedrijven veel onduidelijkheid op over het te ontvangen bedrag, met als risico dat een deel van de bedrijven minder of geen nieuwe leerbanen beschikbaar stelt.