Nieuwe reeksen keuzedelen bekend

Student en praktijkopleider in de sector Welzijn
De minister van OCW kan iedere drie maanden nieuwe keuzedelen voor het mbo vaststellen. De eerste reeks van 402 keuzedelen is vastgesteld in februari. Met dat aantal zijn er voor alle herziene kwalificaties voldoende keuzedelen voor scholen om aan hun studenten aan te bieden. Naast deze vastgestelde keuzedelen zijn er nog ruim 200 in voorbereiding. Een groot deel hiervan is op initiatief van de kenniscentra opgestart en in augustus 2015 overgedragen aan SBB.

De keuzedelen die in voorbereiding zijn worden in drie delen vastgesteld: op 1 april 2016, 1 juli 2016 en 1 oktober 2016. Om duidelijk te maken in welk stadium welke keuzedelen zich bevinden en wanneer ze worden vastgesteld, zal SBB overzichten publiceren. Zo weten onderwijs en bedrijfsleven waar ze aan toe zijn en kan alvast op deze keuzedelen worden geanticipeerd in de onderwijsprogramma’s.

Volgende reeksen

De keuzedelen die naar verwachting op 1 juli en op 1 oktober worden vastgesteld, zijn in de bijlage opgenomen. Het overzicht van 1 januari volgt zo spoedig mogelijk. Voor nieuw ingediende keuzedelen wordt de reguliere procedure gevolgd.