Met een Praktijkverklaring de arbeidsmarkt op

‘Geen diploma, dan een Praktijkverklaring’, onder die vlag heeft het project Boris zich de afgelopen jaren ingespannen om jongeren die moeite hebben om een startkwalificatie te halen naar werk te leiden.

Inmiddels wordt het project maatschappelijk breed gesteund. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring die de onderwijskoepels en het bedrijfsleven hebben gestuurd naar het ministerie van OCW. Deze verklaring roept op om de Borisdienstverlening structureel bij SBB onder te brengen.

Borisaanpak

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) kunnen via SBB Werkverkenner een leerbedrijf vinden waar ze hun kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Ook de docent kan het profiel invoeren. Het instrument toont de werkprocessen die passen bij de kwaliteiten van de leerling. Hij of zij gaat vervolgens bij het leerbedrijf aan de slag onder begeleiding van een praktijkopleider. Dit ‘werkend leren’ is voor veel jongen dé manier om een vak te leren.

De opgedane vaardigheden kunnen via het Boris Praktijkloket worden bekroond met een Praktijkverklaring van het bedrijf. Die Praktijkverklaring is erkend door de brancheorganisaties als bewijs van vakbekwaamheid. Daarmee kan de jongere dus laten zien wat hij of zij allemaal kan. Dat geeft een stevige start op de arbeidsmarkt.

Succes

Om je plek te vinden op de arbeidsmarkt is een diploma van groot belang. De overheid doet er daarom alles aan om te zorgen dat jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo-niveau 2 of hoger. Niet voor iedereen is het gemakkelijk om het hele curriculum succesvol af te sluiten en op dat niveau een diploma te behalen. Maar ook jongeren die dat moeilijk vinden hebben bijzondere talenten. Met de Praktijkverklaring van de Borisaanpak kunnen zij hun kwaliteiten en vakvaardigheden inzichtelijk maken voor werkgevers.

De afgelopen anderhalf jaar hebben leerbedrijven al ruim 2.500 praktijkverklaringen afgegeven. Bovendien is 95% van de 300 scholen die met deze Borisaanpak werken ervan overtuigd dat dit een goede manier is om vso- en pro-leerlingen naar arbeid te leiden. Met deze resultaten en de steun van sociale partners en onderwijskoepels ziet de toekomst er voor Boris prachtig uit.