Hebt u de trendrapportage van uw sector al bekeken?

Trendrapportages zijn online rapportages over sectorspecifieke trends met impact op het beroepsonderwijs. In november publiceerde SBB trendrapportages voor de sectoren Voedsel, groen en gastvrijheid en Zorg, welzijn en sport. Daarmee zijn de in totaal acht trendrapportages nu compleet.

Een van de wettelijke taken van SBB is om zorg te dragen voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Daarvoor is het van belang om op de hoogte te blijven van actuele trends en ontwikkelingen.

Voorbeelden van trends en ontwikkelingen

Wat betekenen bijvoorbeeld digitalisering, duurzaamheid en robotisering voor beroepen in de sector Voedsel, groen en gastvrijheid? Welke invloed hebben demografische en economische ontwikkelingen op het opleiden van de werknemer van morgen? Hoe zien trends in voeding en gastvrijheid eruit?

Betekenis voor het opleiden van vakmensen

Met trendonderzoek achterhaalt SBB wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. Zo levert het inzichten op voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers en komen de resultaten van pas bij beroepenonderzoek.

Interactieve rapportages voor scholen en bedrijven

Met de interactieve online trendrapportages biedt SBB het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven een uitgebreide beschrijving van de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische (DESTEP) ontwikkelingen en sectorspecifieke trends.

Bekijk de rapportages

Op de website van SBB vindt u de trendrapportages van acht sectoren:

  1. Techniek en gebouwde omgeving
  2. Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
  3. Zorg, welzijn en sport
  4. Handel
  5. ICT en creatieve industrie
  6. Voedsel, groen en gastvrijheid
  7. Zakelijke dienstverlening en veiligheid
  8. Specialistisch vakmanschap
Zie ook: