Hannie Vlug nieuwe directievoorzitter SBB

SBB-gebouw in Zoetermeer
Drs. J.C.W. (Hannie) Vlug treedt per 15 maart a.s. aan als directievoorzitter SBB. Zij volgt André Timmermans op.

Hannie Vlug is sinds september 2015 directeur Duurzaamheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was zij directeur Arbeidsverhoudingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder werkte zij onder meer als directeur Bestuursondersteuning en Advies en als plaatsvervangend directeur FEZ bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens was ze werkzaam voor de ministeries van Financiën en Algemene Zaken. Zij is haar carrière begonnen bij SVM en BVE procescoördinatie. Een organisatie die verantwoordelijk was voor de regionale bundeling van mbo-opleidingen en volwasseneneducatie.

Als nieuwe directievoorzitter wordt Hannie onder andere verantwoordelijk voor het beleid, de ontwikkeling van nieuwe concepten, strategische innovatie en externe betrekkingen. Ze draagt tevens eindverantwoordelijkheid binnen de directie van SBB. Het bestuur SBB heeft er alle vertrouwen in dat met de komst van Hannie SBB verder uitgebouwd kan worden tot hét platform voor de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Hannie (53) studeerde Onderwijskunde en Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hannie Vlug

Zie ook: