Doorbraak in samenwerking onderwijs en bedrijfsleven voor doelmatig opleidingsaanbod

gebouw sbb
Een nieuwe werkwijze voor een doelmatig opleidingsaanbod, waarbij onderwijs en bedrijfsleven eerder kunnen bijsturen als de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bij een specifieke opleiding in het geding is. Dat is het belangrijkste element van het advies dat SBB vandaag aan minister van OCW Ingrid van Engelshoven presenteert.

In april dit jaar presenteerde de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) het rapport ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’ aan de minister van OCW. Omdat de opleidingen tot artiest en dtp’er volgens de commissie te weinig uitzicht bieden op een baan, adviseerde de CMMBO om de kwalificaties te beëindigen. De minister vroeg SBB naar aanleiding hiervan om een advies uit te brengen over deze kwalificatiedossiers.  

Om te zorgen dat SBB in de toekomst eerder kan bijsturen wanneer de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in het geding is, pakte zij de adviesvraag breder op. Met een nieuwe werkwijze voor doelmatigheid nemen onderwijs en bedrijfsleven in SBB voortaan de regie en trekken ze samen op bij grote vraagstukken rond de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen, de afstemming over het benodigde aantal opleidingen, studenten en de actualiteit van deze opleidingen.

Doorbraak in het overleg

“De nieuwe werkwijze is een doorbraak in het overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven”, zegt Ton Heerts, duovoorzitter van SBB. “Als samenwerkende partijen gaan we niet alleen kritisch kijken naar de doelmatigheid van de opleidingen tot artiest en dtp’er, maar doen we dat voor alle kwalificaties waar mogelijk reden is tot zorg over het arbeidsmarktperspectief. Met een slimme signaleringsmethodiek gaan de sectorkamers van SBB in dat geval vaststellen of er reden is om bij te sturen op het aantal studenten en/of de aard van deze specifieke mbo-opleiding.”

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter van SBB: “Een groene vlag betekent groei van inschrijvingen stimuleren, een rode vlag juist krimp bevorderen. De scholen nemen het dan op zich om de krimp te realiseren. Een dergelijk resultaat is alleen door krachtige samenwerking te bereiken. Dit advies en de nieuwe werkwijze voor doelmatigheid vormen daarvan het tastbare bewijs.”

Arbeidsmarktperspectief en veranderende beroepen

Onderwijs en bedrijfsleven adviseren de minister verder om de kwalificatiedossiers voor de opleidingen tot artiest en dtp’er met het oog op het arbeidsmarktperspectief en veranderende beroepen te moderniseren, en niet op voorhand te beëindigen. De inhoud van het dossier dtp is inmiddels met voorrang geactualiseerd door de sectorkamer en wordt, met als voorgestelde nieuwe naam ‘mediamaken’, voor 1 januari aangeboden aan de minister. Een advies waarin ook wordt gekeken naar het aantal studenten en opleidingen volgt dit voorjaar. Dit advies betreft schooljaar 2020/2021. Voor komend schooljaar is het advies de studentenaantallen landelijk te bevriezen.

Voor een onderbouwd advies op het dossier artiesten is meer onderzoek nodig. Door de urgentie vervroegt de sectorkamer het reguliere onderhoud op dit dossier met een jaar naar 2019. Ook voor deze opleidingen is het advies de aantallen studenten voor komend schooljaar landelijk te bevriezen. Op basis van de nieuwe werkwijze voor doelmatigheid brengt SBB in het voorjaar van 2019 een eindadvies uit over de toekomst van dit dossier. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantal studenten en het aantal opleidingen. In dit advies worden dan ook de dossiers mediavormgeving en specialist mode/maattechniek meegenomen.