Nieuws

Nieuws

Meld- en expertisepunt brengt situatie handboekbinders in kaart

Handboekbinders
De stichting Handboekbinden deed in december 2016 een melding bij het Meld- en expertisepunt. De stichting maakt zich zorgen over het behoud van de kennis en technieken van het beroep, vooral omdat er geen erkende reguliere opleiding voor bestaat. De stichting gaat uit van een arbeidsmarktbehoefte van maximaal vijf beginnende beroepsbeoefenaren per jaar. Zij zou graag een combinatietraject zien met bijvoorbeeld drukkers.
Lees verder

In de bres voor lijstenmakers en groen-erfgoedhoveniers

Lijstenmaker
Afgelopen periode werkte het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap aan arbeidsmarktverkenningen voor de beroepsgroepen lijstenmakers en groen-erfgoedhoveniers. Van beide arbeidsmarktverkenningen maken we nu een casebeschrijving, die we voorleggen aan de betreffende sectorkamer. Nu de arbeidsmarkt en ontwikkelingen duidelijk in beeld zijn, kunnen onderwijs en bedrijfsleven samen bouwen aan een duurzaam opleidingsarrangement.
Lees verder

Opleiding Gemotoriseerde tweewielers staat er weer stevig voor

Vlag van BOVAG
Een einde aan de opleiding Gemotoriseerde tweewielers omdat de docent op een roc met pensioen gaat. Zo willekeurig kan een besluit toch niet worden genomen, meent Hylke Warners van bracheorganisatie BOVAG. Warners trekt aan de bel en komt in overleg met negen roc’s en de sectorkamer tot een toekomstbestendig plan. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.
Lees verder

Evaluatie en doorontwikkeling SBB 2017 van start

SBB-gebouw in Zoetermeer
De nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ging op 1 augustus 2015 van start. Het huis staat. In 2017 vindt, zoals eerder afgesproken in het bestuur, de evaluatie plaats. Is op onderdelen een verbouwing noodzakelijk? Werken de gemaakte afspraken? Hoe kan de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven (nog) beter gaan functioneren?
Lees verder

Diplomawaardering inburgeraars volledig digitaal

Afbeelding van de aarde
De procedure voor het aanvragen van een diplomawaardering voor inburgeraars is vanaf 15 februari 2017 volledig digitaal. Dat is te danken aan de webapplicatie die Nuffic en SBB in gebruik namen. Het samenstellen van papieren dossiers behoort daarmee tot het verleden.
Lees verder

Pagina's