Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is: beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt. Vorig jaar werd de regeling verlengd. Werkgevers kunnen tot en met studiejaar 2027-2028 jaarlijks de subsidie aanvragen. Wel zijn er ten opzichte van 2022-2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden en in het aanvraagproces. In dit artikel lees je waar je rekening mee moet houden. 

Voor wie?

De tegemoetkoming is bedoeld voor de begeleidingskosten die je maakt voor een student die een mbo-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt of voor een leerling van een specifieke categorie van het voortgezet onderwijs. Ook voor een student in specifieke sectoren die een duale hbo-opleiding of een deeltijd hbo-opleiding met een verplicht praktijkdeel volgt. Daarnaast komen de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) voor subsidie in aanmerking.  

Nieuw: inschrijving bij ROD vereist 

Vanaf studiejaar 2023-2024 kom je alleen in aanmerking voor subsidie als de leerlingen/studenten waarvoor je subsidie aanvraagt, zijn ingeschreven in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de opleiding en voor de beroepspraktijkvormingsperiode. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de inschrijving bij het ROD.  

Wanneer vraag je de subsidie aan? 

De aanvraagronde loopt van maandag 3 juni 2024 (09:00 uur) tot dinsdag 17 september 2024 (17:00 uur). Maximaal is er € 2.700 beschikbaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Vraag de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding. Dan kun je immers pas vaststellen in welke weken je daadwerkelijk een student of leerling hebt begeleid. 

Nieuw aanvraagformulier

Vanaf 2024 werkt de RVO met een nieuw aanvraagportaal, dat het aanvraagproces vereenvoudigt. Intermediairs en tussenpersonen hebben een ketenmachtiging nodig als zij voor andere bedrijven en organisaties een aanvraag willen indienen. De RVO raadt aan op tijd te beginnen met de voorbereiding van een aanvraag. 

Ga voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure naar subsidieregelingpraktijkleren RVO