Het overgrote deel van de studenten en leerbedrijven is tevreden met de manier waarop stages en leerbanen worden ingevuld. Dat blijkt uit de nieuwe BPV Monitor 2023 van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Studenten beoordelen hun stage, net als in 2022, met gemiddeld een 8,4 en praktijkopleiders met gemiddeld een 7,5. 

Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding bij één van de circa 250.000 erkende leerbedrijven. Dit leren in de praktijk via stages en leerbanen is de zogenoemde beroepspraktijkvorming, ook wel bpv genoemd. Voor de BPV Monitor worden mbo-studenten en praktijkopleiders van leerbedrijven gevraagd de stage of leerbaan te evalueren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen leerbedrijven, scholen, studenten en SBB vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid werken aan het verbeteren van de kwaliteit van stages en leerbanen.

Over het algemeen grote tevredenheid

Studenten en praktijkopleiders waarderen de stage op de meeste onderdelen met een dikke voldoende. Zo was driekwart van de praktijkopleiders (74%) van leerbedrijven die de vragenlijst hebben ingevuld tevreden over de voorbereiding op de bpv. Ook gaf een ruime meerderheid van zowel de praktijkopleiders als de studenten aan dat ze tevreden zijn over het nakomen van gemaakte afspraken over de bpv door praktijkopleider, student en bpv-begeleider vanuit de opleiding. 

Van de studenten die hebben meegedaan aan de monitor is 93 procent tevreden over de begeleiding vanuit het leerbedrijf tijdens de stage of leerbaan. Bijna 9 op de 10 praktijkopleiders (87%) zijn tevreden over de mogelijkheden voor de student om de leerdoelen te behalen tijdens de bpv-periode. Hetzelfde geldt voor 93 procent van de studenten. De praktijkopleiders zijn ook tevreden over de inzet en motivatie van de student (81%).

Begeleiding vanuit school wordt verbeterd

Meer dan de helft van de studenten (55%, in 2022: 54%) is tevreden over de begeleiding vanuit school. Van de praktijkopleiders vindt 67 procent dat de student tijdens de stage of leerbaan goed is begeleid door de school. In het Stagepact MBO 2023 - 2027 zijn afspraken gemaakt om de stagebegeleiding vanuit school te verbeteren. Er moeten tijdens de stage minstens drie contactmomenten zijn tussen school, student en leerbedrijf, waarvan één fysiek op locatie van het leerbedrijf. Het persoonlijke contact zorgt ervoor dat studenten hun begeleiding beter waarderen en dat werkgevers een duidelijk contactpunt hebben op school, is de achterliggende gedachte.

Op zoek naar een handig overzicht van de resultaten? Bekijk dan de Infographic BPV Monitor 2023.