Masterplan voor restauratieopleidingen

Praktijkopleider en student schilderen
Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) stelde een 'masterplan' op om nieuwe restauratieopleidingen te ondersteunen. NCE gaat de missende schakels in het restauratieonderwijs ontwikkelen, met behulp van de financiële investering van het kabinet in het erfgoed.

Het NCE publiceerde het Masterplan 2018-2021. Hierin staan onder andere de acties die worden genomen om de lacunes in de verschillende restauratiedisciplines te gaan invullen. De komende periode wordt in samenwerking met betrokken partijen invulling gegeven aan deze plannen. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap werkt nauw samen met het NCE.

Investeren in restauratieopleidingen

Het kabinet investeert de komende jaren 325 miljoen in erfgoed. Hiervan is 2 miljoen bestemd voor de doorontwikkeling van restauratieopleidingen. Vanwege deze investering stelde het NCE het masterplan op. Het plan is te lezen om de website van NCE.