Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink nieuwe voorzitter SBB

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is de nieuwe voorzitter van SBB. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft haar per 1 januari 2019 op voordracht van het algemeen bestuur SBB benoemd.

Het voorzitterschap van SBB wordt per jaar afwisselend vervuld door de voorzitter van de MBO Raad en een werkgevers- of werknemerslid van het dagelijks bestuur. In 2018 was Ton Heerts de voorzitter. Ineke Dezentjé Hamming is, naast haar voorzitterschap van SBB, sinds 2011 voorzitter van ondernemersorganisatie FME en bestuurslid van VNO-NCW.

Zie ook: