Publicaties

SBB brengt diverse publicaties uit over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden:

SBB Bericht

SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur en over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. Dit bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

Lees verder >

Basiscijfers Jeugd

De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. De Basiscijfers Jeugd geeft informatie over de regionale stage- en arbeidsmarkt. Zowel voor alle 35 arbeidsmarktregio’s als voor heel Nederland.

Lees verder >

Uitgebrachte adviezen

SBB biedt de minister één aanspreekpunt, dat vanuit een gemeenschappelijk belang namens onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijke adviezen geeft. De adviezen vindt u bij de thema-adviescommissies (tac's):

Beleidsagenda 2015-2020

In de beleidsagenda 2015-2020 staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat  studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. De drie hoofdthema's zijn beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en een doelmatig opleidingsaanbod.

Lees de Beleidsagenda >

MBO City

Ter gelegenheid van MBO City, de conferentie voor docenten en andere professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, bundelden we verhalen van docenten, bpv-begeleiders en praktijkopleiders.

Lees verder >


 

Publicatieoverzicht

 • Barometer juni 2015

  sbb-barometer-juni-2015
  In de SBB Barometer van juni 2015 staat dat vergeleken met een jaar geleden de stage- en leerbanenmarkt licht verschoven is.
 • Advies beleidsregel commissie Macrodoelmatigheid

  advies
  Dit advies gaat in op de conceptbeleidsregel die hoort bij de adviescommissie Macrodoelmatigheid.
 • Beleidsagenda

  advies
  In de beleidsagenda 2015-2020 staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan k
 • Advies reglement erkenning leerbedrijven

  advies
  Het SBB-bestuur stelde op 24 april 2015 het reglement erkenning leerbedrijven vast.
 • Advies keuzedelen in het mbo

  advies
  Soms willen scholen schoolspecifieke elementen toevoegen aan het onderwijsprogramma.
 • Barometer februari 2015

  Voorzijde publicatie SBB Barometer februari 2015
  Studenten hebben sinds het uitbreken van de economische crisis meer moeite om een stage of leerbaan te vinden.
 • Advies koppeling keuzedelen

  advies
  Keuzedelen bieden scholen de mogelijkheid om het onderwijs af te stemmen op regionale ontwikkelingen en innovaties.
 • Advies kleine unieke opleidingen

  advies
  Opleidingen voor zeldzame beroepen die voor de Nederlandse arbeidsmarkt relevant zijn, moeten behouden blijven en ondersteund worden.

Pagina's