Interactieve rapportages

Hoe groot is de kans op werk voor een bepaalde opleiding? In welke beroepsgroep heeft een student de grootste kans op een stage of leerbaan? Hoe ziet de arbeidsmarkt voor een gediplomeerde eruit? Bekijk onze interactieve rapportages.

Deel via:

Landelijke uitkomsten BPV Monitor 2023 – rapport

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Landelijke uitkomsten BPV Monitor 2023 – infographic

Beroepspraktijk vorming

De infographic is een grafische weergave van de belangrijkste uitkomsten van de BPV Monitor, die in het rapport staan beschreven.

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2023

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Resultaten enquête leerbedrijven mbo-arbeidsmarkt 2023

Arbeidsmarkt

De enquête is één van de onderdelen van de methodiek om toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie over het mbo-domein in kaart te kunnen brengen. De uitkomsten van 2023 worden in dit rapport beschreven.

Sectoranalyse Bouwnijverheid

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Bouwnijverheid beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Cultuur, sport en recreatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Cultuur, sport en recreatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Delfstoffenwinning

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Delfstoffenwinning beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Energievoorziening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Energievoorziening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Financiële dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Financiële dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Gezondheids- en welzijnszorg

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Gezondheids- en welzijnszorg beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Handel

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Handel beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Horeca

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Horeca beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Industrie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Industrie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Informatie en communicatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Informatie en communicatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Landbouw, bosbouw en visserij

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Landbouw, bosbouw en visserij beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Onderwijs

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Onderwijs beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Openbaar bestuur en overheidsdiensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Overige dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Overige dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Specialistische zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Specialistische zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en handel van onroerend goed

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en handel van onroerend goed beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en overige zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en overige zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Vervoer en opslag

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Vervoer en opslag beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Waterbedrijven en afvalbeheer

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Waterbedrijven en afvalbeheer beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2022

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2022 worden in dit rapport beschreven.

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2022

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2022 staan in dit rapport

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2022

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Verantwoordings rapportage Kans op werk 2024-2026

Kans op werk

Hier leest u de verantwoordingsrapportage van Kans op werk voor de jaren 2024 t/m 2026.

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2021

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2021 worden in dit rapport beschreven.