Interactieve rapportages

Hoe groot is de kans op werk voor een bepaalde opleiding? In welke beroepsgroep heeft een student de grootste kans op een stage of leerbaan? Hoe ziet de arbeidsmarkt voor een gediplomeerde eruit? Bekijk onze interactieve rapportages.

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2023

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Resultaten enquête leerbedrijven mbo-arbeidsmarkt 2023

Arbeidsmarkt

De enquête is één van de onderdelen van de methodiek om toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie over het mbo-domein in kaart te kunnen brengen. De uitkomsten van 2023 worden in dit rapport beschreven.

Sectoranalyse Bouwnijverheid

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Bouwnijverheid beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Cultuur, sport en recreatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Cultuur, sport en recreatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Delfstoffenwinning

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Delfstoffenwinning beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Energievoorziening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Energievoorziening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Financiële dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Financiële dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Gezondheids- en welzijnszorg

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Gezondheids- en welzijnszorg beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Handel

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Handel beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Horeca

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Horeca beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Industrie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Industrie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Informatie en communicatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Informatie en communicatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Landbouw, bosbouw en visserij

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Landbouw, bosbouw en visserij beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Onderwijs

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Onderwijs beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Openbaar bestuur en overheidsdiensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Overige dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Overige dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Specialistische zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Specialistische zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en handel van onroerend goed

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en handel van onroerend goed beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en overige zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en overige zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Vervoer en opslag

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Vervoer en opslag beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Waterbedrijven en afvalbeheer

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Waterbedrijven en afvalbeheer beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2022

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2022 worden in dit rapport beschreven.

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2022

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2022 staan in dit rapport

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2022

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Verantwoordings rapportage Kans op werk 2024-2026

Kans op werk

Hier leest u de verantwoordingsrapportage van Kans op werk voor de jaren 2024 t/m 2026.

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2021

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2021 worden in dit rapport beschreven.

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2021

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie: adviesrapport

De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Wat betekent dit voor het mbo?

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie: bijlage 4

De arbeidsmarkt in techniek en gebouwde omgeving staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Welke keuzedelen en certificaten zijn er?

Arbeidsmarkt verkenning Goud- en zilversmeden 2021

Arbeidsmarktrapport

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in samenwerking met de branche Federatie Goud en Zilver een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de goud- en zilversmeden. In het onderzoek is de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt meegenomen. Daarmee levert het rapport ook input voor de actualisatie van de kwalificatiedossiers in 2022.

Evaluatie - Infographic

Kans op werk

Deze infographic geeft een overzicht van de onderdelen in het model Kans op werk.

Trendrapport maatwerk circulaire economie rapport

Arbeidsmarkttrends

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Trendrapport maatwerk circulaire economie bronnenlijst

Arbeidsmarkttrends

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2020

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Commercieel medewerker en (Junior) accountmanager

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de kwalificaties Commercieel medewerker en (Junior)accountmanager (2021).

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2020

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Arbeidsmarkt verkenning pianotechnicus

Arbeidsmarktrapport

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (M&E) heeft in samenwerking met de branches NPMB en VvPN een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de pianotechnici.

Rapport onderzoek maritiem functies

Kans op werk

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

Tabellenboek onderzoek maritieme functies

Kans op werk

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

Infographic werkwijze Doelmatigheid

Doelmatigheid

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod.

Gesprekskaart Doelmatigheid

Doelmatigheid

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod.

Kans op werk Sectoranalyses corona-effecten update december 2020

Kans op werk

Een update van de effecten van de coronacrisis op sectoren en beroepsgroepen.

Belangrijkste uitkomsten 2020

Kans op werk

Een toegankelijke presentatie van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Arbeidsmarkt monitor Creatief Vakman 2020

Arbeidsmarktrapport

De huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichte ABF Research dit onderzoek.

(Vakbekwaam) medewerker dierverzorging

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de kwalificaties Medewerker dierverzorging en Vakbekwaam medewerker dierverzorging (2020).

Evaluatie dossier Dierverzorging

Beroepeninformatie

Lees meer over de evaluatie van de actualisatie van de kwalificaties Medewerker dierverzorging en Vakbekwaam medewerker dierverzorging (2020).

Tabellenbijlage evaluatie dossier Dierverzorging

Beroepeninformatie

Bekijk de tabellenbijlage van de evaluatie van het dossier Dierverzorging (2020).

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2020 (Motie Straus)

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2020 staan in dit rapport

Evaluatie - Analyse correctiefactoren vraagmodel

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de analyse van de correctiefactoren in het vraagmodel.

Publieksrapportage 2020

Kans op werk

Een toegankelijke rapportage van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Effecten coronacrisis in vraagzijde 2020

Kans op werk

Een beschrijving van de effecten van de coronacrisis op de vraag naar personeel.

Sectoranalyses Corona-effecten

Kans op werk

Een uitgebreide beschrijving van de effecten van de coronacrisis op verschillende sectoren en beroepsgroepen.

Analyse werkzame personen naar mbo-kwalificaties

Kans op werk

Een beschrijving van de manier om het aantal werkzame personen naar mbo kwalificaties te ramen.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2019

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Laboratoriumtechniek

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector laboratoriumtechniek (2020).

Operationele techniek

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector operationele techniek (2020).

Procestechniek

Beroepeninformatie

Lees meer over de actualisatie van de beroepen binnen de sector procestechniek (2020).

Factsheet Kwalificatiedossier Artiesten

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijke statistieken voor het dossier Artiesten.

Factsheet Kwalificatiedossier DTP

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier DTP.

Factsheet Kwalificatiedossier Mode maatkleding

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier Mode- maatkleding.

Factsheet opleiding Creatief vakman

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Creatief vakman.

Financieel administratieve beroepen

Beroepeninformatie

Lees meer over de verkenning van Financieel administratieve beroepen (2020).

Evaluatie - Afbakening grenzen typeringen 2020

Kans op werk

Een evaluatie van de afbakening van de grenzen tussen verschillende perspectieven, toepassing van absolute in plaats van relatieve grenzen.

Factsheet opleiding Mediavormgever

Doelmatigheid

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Media vormgever.

De kracht van praktijkleren in het mbo

Leven lang ontwikkelen

Hoe kunnen we onze producten en diensten óók inzetten voor een leven lang ontwikkelen van volwassenen?

Evaluatie - Samenvatting

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een samenvatting van de evaluatie.

Evaluatie - Methodiek Kans op werk

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een utigebreide beschrijving van de methodiek

Evaluatie - Casus Manager en ondernemer horeca

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus manager en ondernemer Horeca

Evaluatie - Casus Maritiem officier

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus Maritiem officier

Evaluatie - Vragen en reacties

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft vragen en opmerkingen bij het project en de antwoorden daarop

Evaluatie - Resultaten Kans op werk 2016-2019

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de resultaten van 2016 tot en met 2019.

Evaluatie - Zelfstandigen en flex

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft hoe aantallen zelfstandigen en flexwerkers zich hebben ontwikkeld en wat dit voor Kans op werk kan betekenen.

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Kans op werk

Een toelichting bij de prognoses van de vacatures, op sectorniveau.

Evaluatie meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap

Arbeidsmarktrapport

Het bestuur van SBB heeft een evaluatie uitgevoerd waarin de drie doelen van het Meld- en expertisepunt worden behandeld.

Rapport vacatureanalyse 2019

Arbeidsmarkt

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Evaluatie - Kans op werk vergeleken met de Spanningsindicator 2016 - 2018

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. In dit rapport worden de resultaten van Kans op werk vergeleken met de spanningsindicator van UWV.

Evaluatie - Casus Helpende zorg en welzijn niveau 2

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de casus Helpende zorg en welzijn op niveau 2.

Aviation Operations Officer

Beroepeninformatie

Lees meer over de verkenning over de arbeidsmarktsituatie en positie van de Aviation Operarions Officer op de arbeidsmarkt (2019).

Zzp’ers en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Beroepeninformatie

Lees meer over de kerncijfers zzp’ers en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (2019).

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2019

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Vacatureanalyse textmining

Beroepeninformatie

Lees meer over de resultaten van de pilot Vacatureanalyse textmining (2019).

Rapport enquête leerbedrijven 2019

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2019 worden in dit rapport beschreven.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2018

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Onderzoek Kostbaar en veel waard

Arbeidsmarktrapport

Wat is nodig om de kennis en aandacht voor kleinschalig specialistischvakmanschap in de toekomst levend te houden en de activiteiten die bijdragenaan continuïteit van de kleinschalige beroepen en opleidingen te verankeren?

Arbeidsmarkt verkenning restauratie in roerend erfgoed

Arbeidsmarktrapport

De restauratiebranche maakte zich zorgen over het verdwijnen van taken in het roerend erfgoed. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De ervaringen van verschillende restauratiedisciplines zijn daarmee in beeld gebracht.

Arbeidsmarkt verkenning orthopedisch schoentechnicus

Arbeidsmarktrapport

De Dutch HealthTec Academy zag knelpunten in de uitvoerbaarheid van opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek ontstaan. En gaf dit signaal door aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Om een duurzame onderwijsoplossing te vinden is een arbeidsmarktverkenning gestart.

Klantwaardering meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap 2018

Arbeidsmarktrapport

Verschillende stakeholders beoordeelden de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Uit het klantwaarderingsonderzoek blijkt dat de missie van het Meld- en expertisepunt door het merendeel wordt herkend. Ook zijn er verbeterpunten.

Arbeidsmarkt verkenning kwalificaties binnen dossier Artiesten 2018

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktverkenning ten behoeve van de kwalificaties behorend tot het dossier Artiesten

Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Beroepeninformatie

Lees meer over de literatuurverkenning ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Samenvattende resultaten Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Beroepeninformatie

Lees meer over de samenvattende resultaten Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Intercedent

Beroepeninformatie

Lees meer over het onderzoek naar de stage- en arbeidsmarktperspectieven voor studenten van de MBO-opleiding intercedent (2018).

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2018

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Verkoper niveau 2

Beroepeninformatie

Lees meer over de verkenning naar het breed opleiden Verkoper niveau 2 (2018).

Rapport enquête leerbedrijven 2018

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2018 worden in dit rapport beschreven.

Onderzoeks documentatie MWO 2017 (CBS)

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. Dit rapport beschrijft de onderzoeksverantwoording door CBS

Tevredenheid werkgevers aansluiting mbo arbeidsmarkt 2018

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2018 staan in dit rapport

Evaluatie - Methodiek Analyse diverse aspecten vraagmodel

Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een analyse van het vraagmodel.

Ondernemers over Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo

Beroepeninformatie

Lees meer over de resultaten ondernemers over Ondernemerschap en ondernemendheid in het mbo (2018).

Arbeidsmarktinformatie Specialistisch vakmanschap

Arbeidsmarktrapport

De arbeidsmarkt van de sector Specialistisch vakmanschap is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichtte ABF Research dit onderzoek. In totaal zijn 28 kleinschalige beroepen onderzocht.

Arbeidsmarkt verkenning betonstaalverwerker

Arbeidsmarktrapport

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ontving een melding van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), de brancheorganisatie voor betonstaalverwerkende bedrijven. Omdat de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters dreigt te verdwijnen, besloten we in overleg met de branche een arbeidsmarktverkenning te laten uitvoeren.

Verantwoordings document 2018

Kans op stage

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2018.

Evaluatie fase 2

Studie in cijfers

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2017 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

Marktverkenning collectiebeheerder 

Arbeidsmarktrapport

Uit een marktverkenning door RaadSaam blijkt dat organisaties graag meewerken aan het opleiden van nieuwe vakmensen, omdat ze dit belangrijk vinden voor hun eigen bedrijf en de sector in het algemeen. Maar er zijn diverse belemmeringen om een bbl-student in dienst te nemen.

Rapport enquête leerbedrijven 2017

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2017 worden in dit rapport beschreven.

Verantwoordings document 2017

Kans op stage

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2017.

Arbeidsmarkt verkenning lijstenmaker

Arbeidsmarktrapport

Voor de lijstenmakers bestaat geen reguliere en kwalificerende mbo-opleiding. Beroepsvereniging Art & Frame is al een tijd bezig met een professionaliseringslag en heeft inmiddels een certificeringsysteem ingericht. De volgende stap is een opleiding voor jonge aanwas in deze vergrijzende branche.

Arbeidsmarkt verkenning erfgoedhovenier

Arbeidsmarktrapport

Erfgoedhoveniers hebben behoefte aan vakmensen met kennis op mbo-niveau. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap voerde daarom een arbeidsmarktverkenning uit.

Evaluatie fase 1

Studie in cijfers

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2016 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2016 (Motie Straus)

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2016 staan in dit rapport

Rapport enquête leerbedrijven 2016

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2016 worden in dit rapport beschreven.