Jaarverslag 2022

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2022. 

Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2024 de schouders onder zal zetten.

Jaarplan 2023

Het jaarplan 2023 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2023 de schouders onder zal zetten, van het Actieplan en de werkwijze Kansrijk opleiden tot het ongewoon goed uitvoeren en doorontwikkelen van de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming.

Jaarverslag 2021

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2021. 

Jaarplan 2022

Consolideren wat goed gaat en verbeteren wat mogelijk is. Dat is kortgezegd de inzet van SBB’s jaarplan voor 2022. In voorliggend jaarplan beschrijven we de werkzaamheden waar wij in 2022 de schouders onder zullen zetten.

Servicedocument mbo-aanpak coronavirus

Met ingang van 26 januari bezoeken de adviseurs praktijkleren van SBB weer bedrijven. Daarbij geven wij prioriteit aan aspirant-leerbedrijven, leerbedrijven die op afstand zijn erkend en kritieke situaties en klachten.

Crebolijst sectorale aanvullingen

Onderwijs en bedrijfsleven hebben enkele sectorale aanvullingen op de erkenningscriteria opgenomen in het erkenningsreglement voor leerbedrijven van SBB.

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Het bestuur van SBB heeft op 29 juni 2021 een geactualiseerd reglement erkenning leerbedrijven vastgesteld. Het reglement is op 16 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en geldt vanaf 1 augustus 2021.

Jaarverslag 2020

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2020. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben een veelbewogen jaar achter de rug.

Jaarplan 2021

De continue verbetering en innovatie zijn vastgelegd in onze ambities. In 2021 maken we de volgende stappen om de ambities van SBB voor de komende drie jaar waar te maken.

Handreiking Verantwoord Diplomabesluit

In deze Handreiking Verantwoord Diplomabesluit (versie 5.0) hebben partijen zich ingespannen om
zoveel mogelijk opties te beschrijven om voor studenten die voor 1 januari 2022 diplomeren tot
een verantwoord diplomabesluit te komen.