Basiskennis kleine grondverzetmachines

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Basiskennis omgaan met schrankladers/minigravers. Machinebeheersing, kleinschalige onderhoudswerkzaamheden met knikmops/minigraver.