De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  1. U biedt de student een goede en veilige werkplek.
  2. U biedt de student een goede leerplaats en werkzaamheden binnen de eigen arbeidsorganisatie met werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor die in opleiding is.
  3. U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en die u tijd en middelen geeft om de student op de werkvloer te begeleiden.
  4. U bent bereid om samen te werken met de school en SBB, en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  5. U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl, de websites waar studenten een stage of leerbaan zoeken.

Regeling en sectorale aanvullingen

De precieze voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf van SBB en de sectorale aanvullingen vindt u op de pagina Regeling erkenning leerbedrijven SBB.

Einde van de erkenning

De adviseur praktijkleren kan op ieder moment besluiten uw erkenning in te trekken. Dat gebeurt als uw bedrijf niet langer voldoet aan de voorwaarden of bij andere zwaarwegende omstandigheden die de belangen van de student schaden. De adviseur praktijkleren stelt u schriftelijk op de hoogte, met opgave van redenen.