Wat doet een thema-adviescommissie?

De leden van de tac’s geven het bestuur van SBB gevraagd en ongevraagd advies. Een belangrijk resultaat van deze overlegtafel is bijvoorbeeld de nieuwe werkwijze doelmatigheid, waarmee beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen zorgen dat het opleidingsaanbod aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt.

Een ander voorbeeld is het flexibele gebruik van de kwalificatiestructuur. Wat begon met keuzedelen, kreeg een vervolg met mbo-certificaten en praktijkverklaringen voor wie nog geen volledig mbo-diploma kan behalen, en voor werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen.

De drie tac's

Lees over de taken van de thema-adviescommissies.