Ik als praktijkopleider

Als praktijkopleider organiseer je het leerproces van de student op de werkvloer en leid je de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkel je jezelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. Jij kiest de manier van leren en ondersteuning die bij jou past.

Reflecteer op eigen handelen

Reflecteren is terugblikken op je recente ervaringen als praktijkopleider en daarvan leren. Hoe ging het begeleiden van je stagiair en wat kun je de volgende keer anders doen? Aan de hand van de stappen kijk je gestructureerd terug op je eigen probleem- of succeservaringen zodat je meer leert over jouw rol als praktijkleider.

 1. 1

  Denk na over:

  • wat wilde je bereiken?
  • waar wilde je op letten?
  • wat wilde je proberen?
 2. 2

  Je was wat van plan. En wat deed je vervolgens daadwerkelijk? Denk na over:

  • wat gebeurde er concreet met jou en met anderen?
  • wat wilde je?
  • wat deed je?
  • wat dacht je?
  • wat voelde je?

  Wil je weten hoe anderen op jouw handelen terugblikken? Laat bijvoorbeeld je stagiair de vragenlijst Studentwaardering invullen.

 3. 3

  Lees je antwoorden terug op de vragen uit de vorige stappen Wat was je van plan? en Hoe handelde je daadwerkelijk?

  • Welke essentiële aspecten heb je voor jezelf ontdekt? Iets positiefs of is er ruimte voor verbetering?
 4. 4
  • Wat kun je anders doen?
  • Wat neem je je voor?
 5. 5

  Wat ga je vanaf nu concreet anders doen en hoe?

Verbeter vaardigheden als praktijkopleider

Wil je beter worden in je rol als praktijkopleider? Onderzoek welke kennis en vaardigheden voor het begeleiden van een stagiair je verder wilt ontwikkelen. SBB biedt diverse kosteloze scholingsmogelijkheden aan of bespreek je ontwikkelmogelijkheden met een SBB-adviseur.

 1. 1
 2. 2

  Bepaal welke sterke punten en/of verbeterpunten als praktijkopleider je (verder) wil ontwikkelen.

 3. 3

  Selecteer via de zoekfilter onderaan deze pagina een training die aansluit bij jouw ontwikkelwens.

  SBB biedt tientallen kosteloze workshops, e-learnings en webinars voor praktijkopleiders.

 4. 4

  Wil je weten hoe je je als praktijkopleider verder kan ontwikkelen? Je SBB-adviseur bespreekt graag je wensen, bijvoorbeeld tijdens het erkennings-, kwaliteits- of herbeoordelingsgesprek met jouw leerbedrijf.

Houd vakkennis op peil

Houd de nieuwste ontwikkelingen in je vak bij door cursussen of e-learnings te volgen of beurzen te bezoeken. Ga naar bijeenkomsten met andere praktijkopleiders om je kennis over het begeleiden van stagiairs op peil te houden.

 1. 1

  Kennis veroudert snel. Voor het goed blijven uitoefenen van je vak én het begeleiden van stagiairs  is het belangrijk dat je weet wat er speelt in je vakgebied. Met deze tips houd je je vakkennis up-to-date:

  • lees vakbladen en websites over je vakgebied
  • bezoek vakbeurzen, congressen en evenementen
  • laat je bijscholen
  • volg (verplichte) cursussen (vanuit de branche).

  Stagiairs vinden het leuk als je ze kennis laat maken met innovaties en nieuwe technieken. De stagiair gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken. Als je nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of je medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kun je de stagiair de innovatie laten uitproberen.

 2. 2

  SBB publiceert voor elke sector een trendrapportage, ook over de sector waarin jij werkt.

  In deze online publicaties brengen we de nieuwste trends en ontwikkelingen uitgebreid in kaart. Wat betekenen deze trends voor jouw werkveld, het begeleiden van stagiairs en voor de benodigde vaardigheden en taken van toekomstige medewerkers?

  De SBB-onderzoekers verzamelen continue signalen en actualiseren de trendrapportages iedere drie jaar.

 3. 3

  Wissel ervaringen en ideeën uit met praktijkopleiders in je eigen organisatie maar ook daar buiten. Je kunt op de volgende manieren contact leggen:

  • Bezoek bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen. Hier wordt je bijgepraat over ontwikkelingen in de branche en op school.
  • Neem deel aan een SBB workshop voor praktijkopleiders. Hier doen ook andere praktijkopleiders aan mee.
  • Telt je leerbedrijf meerdere praktijkopleiders? Dan kan je leerbedrijf een bijeenkomst voor praktijkopleiders organiseren.

Houd contact met school

Het leren in een beroepsopleiding is een co-creatie tussen student, school, en leerbedrijf. Goede contacten en samenwerking tussen leerbedrijf en school zijn belangrijk voor het leerrendement van de student.

 1. 1
  • Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in je smartphone.
  • Check regelmatig of de bpv-begeleider nog de contactpersoon is
 2. 2

  Als je een stagiair begeleidt, heb je met school contact over de volgende onderwerpen:

  • het werven van studenten voor stages of leerbanen
  • bij problemen of juist wanneer het uitzonderlijk goed gaat met een stagiair tijdens de bpv-periode.
  • voortgangsgesprekken, begeleidingsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • de samenwerking met de school, kijk samen waar verbeteringen mogelijk zijn.
 3. 3

  Als gastdocent neem je je ervaring en kennis vanuit jouw vakgebied mee de school in. 

  Via een excursie krijgt een groep studenten in één keer een indruk van hun toekomstige stage, leerbaan of functie bij je leerbedrijf.

  Vraag de school naar de mogelijkheden voor gastlessen/excursies.

 4. 4

  Vind je het leuk om feedback te geven over een opleiding? Word dan lid van een adviescommissie van school.

 5. 5

  Bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen zijn voor jou interessant als je bijgepraat wilt worden over ontwikkelingen in de branche en op school. Daarnaast ontmoet je er praktijkopleiders van andere leerbedrijven.

  Als je deelneemt aan voorlichtingsavonden op school, krijgen toekomstige studenten (en hun ouders) niet alleen een goed beeld van de school en opleiding, maar ook van de leerbedrijven waar de studenten stage gaan lopen.

Houd contact met SBB

De SBB-adviseur die is gekoppeld aan jouw leerbedrijf, heeft met jouw bedrijf contact over de erkenning en verdere ontwikkeling van jouw leerbedrijf. Via het account op MijnSBB houdt je leerbedrijf de organisatiegegevens up-to-date en kunnen scholen en studenten jullie leerplaatsen vinden. 

 1. 1

  Een nieuw of bestaand leerbedrijf heeft een vaste contactpersoon binnen SBB: de adviseur praktijkleren. Deze adviseur spreekt met jouw leerbedrijf onder andere over:

  Erkenning- of uitbreidingsaanvraag

  Jouw bedrijf wil erkend leerbedrijf worden of de erkenning uitbreiden. Nadat jouw leerbedrijf de aanvraag hiervoor heeft ingediend, neemt een SBB-adviseur contact met jouw bedrijf op om de aanvraag telefonisch door te nemen en een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met jouw leerbedrijf door voor je nieuwe erkenning of uitbreiding van je erkenning.

  Kwaliteit

  In het kwaliteitsgesprek bespreekt je leerbedrijf met de SBB-adviseur wat je bedrijf nodig heeft om de beste leeromgeving voor de student te creëren. In het gesprek maakt je leerbedrijf met onze adviseur afspraken voor kwaliteitsverbetering. Mogelijke onderwerpen:

  • werkzaamheden van de stagiair
  • vakinhoudelijke en persoonlijke begeleiding van de stagiair
  • veiligheid
  • organisatie leerproces
  • meedenken over verbetering van de dienstverlening van SBB
  • studentwaardering
  • samenwerking met school
  • kansen bieden aan studenten met specifieke behoeften
  Herbeoordeling

  Volgens de erkenningsvoorwaarden beoordeelt SBB erkende leerbedrijven minimaal eens in de vier jaar opnieuw. Tijdens het herbeoordelingsgesprek (telefonisch of op locatie) toetst de SBB-adviseur of je leerbedrijf nog steeds voldoet aan de voorwaarden uit het Reglement erkenning leerbedrijven SBB.

 2. 2

  Een erkend leerbedrijf heeft een eigen account op MijnSBB. Via dit account houdt jouw leerbedrijf de gegevens over je organisatie up-to-date en kunnen scholen en studenten je leerplaatsen vinden op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl

  Wat kan je leerbedrijf onder andere op MijnSBB?

  • gegevens van het leerbedrijf aanpassen
  • leerplaatsen voor stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl toevoegen of verwijderen
  • bpv-contactpersonen en praktijkopleiders toevoegen of verwijderen
  • een uitbreiding van de erkenning aanvragen.
 3. 3

  SBB organiseert ieder jaar de verkiezing voor beste praktijkopleider en beste leerbedrijf van het jaar. Je kunt jezelf of je leerbedrijf voordragen of anderen dragen je voor. Als je meedoet, laat je zien dat je opleiden belangrijk vindt en studenten het vak wil leren. Je leerbedrijf krijgt veel publiciteit bij deelname. Hierdoor willen meer studenten begeleid worden bij jouw leerbedrijf.

Neem bpv op in opleidingsbeleid

Als je leerbedrijf regelmatig meerdere stagiairs tegelijkertijd opleidt, dan is het aan te raden afspraken voor beroepspraktijkvorming (bpv) op te laten nemen in het opleidingsbeleid van je leerbedrijf. Zo weten praktijkopleiders waar ze aan toe zijn en hoeft niet telkens het wiel uitgevonden te worden.

 1. 1

  Je leerbedrijf ontwikkelt een visie op de beroepspraktijkvorming (bpv). Hoe kijkt je organisatie naar het opleiden en begeleiden van stagiairs?

 2. 2

  Leg de visie op bpv vast in een bpv- of opleidingsbeleidsplan. In dit plan beschrijft je organisatie zo concreet mogelijk de uitgangspunten, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden van het opleidings- en begeleidingsproces. SBB biedt twee formats ter inspiratie voor het formuleren en vastleggen van het bpv-beleid:

  • een uitgebreid BPV Beleidsplan voor grote organisaties die regelmatig meerdere stagiairs begeleiden
  • een beknopte versie BPV Plan voor kleinere leerbedrijven of organisaties die af en toe stagiairs begeleiden.

  Heeft je organisatie vragen of behoefte aan tips of advies over een bpv-beleidsplan? Je SBB-adviseur helpt jouw organisatie graag verder.

 3. 3

  Je leerbedrijf stemt het bpv-beleidsplan af met de praktijkopleiders binnen de organisatie zodat iedereen het beleid kent en weet waar ze aan toe zijn.

 4. 4

  Je organisatie is alert op het signaleren van verbeterpunten rondom het opleiden en begeleiden van stagiairs en verwerkt deze punten in het bestaande bpv-beleidsplan.

Taken

Als praktijkopleider organiseer je het leerproces van de student op de werkvloer en leid je de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkel je jezelf als praktijkopleider? SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen. Jij kiest de manier van leren en ondersteuning die bij jou past.

Reflecteer op eigen handelen

Reflecteren is terugblikken op je recente ervaringen als praktijkopleider en daarvan leren. Hoe ging het begeleiden van je stagiair en wat kun je de volgende keer anders doen? Aan de hand van de stappen kijk je gestructureerd terug op je eigen probleem- of succeservaringen zodat je meer leert over jouw rol als praktijkleider.

 1. 1

  Denk na over:

  • wat wilde je bereiken?
  • waar wilde je op letten?
  • wat wilde je proberen?
 2. 2

  Je was wat van plan. En wat deed je vervolgens daadwerkelijk? Denk na over:

  • wat gebeurde er concreet met jou en met anderen?
  • wat wilde je?
  • wat deed je?
  • wat dacht je?
  • wat voelde je?

  Wil je weten hoe anderen op jouw handelen terugblikken? Laat bijvoorbeeld je stagiair de vragenlijst Studentwaardering invullen.

 3. 3

  Lees je antwoorden terug op de vragen uit de vorige stappen Wat was je van plan? en Hoe handelde je daadwerkelijk?

  • Welke essentiële aspecten heb je voor jezelf ontdekt? Iets positiefs of is er ruimte voor verbetering?
 4. 4
  • Wat kun je anders doen?
  • Wat neem je je voor?
 5. 5

  Wat ga je vanaf nu concreet anders doen en hoe?

Verbeter vaardigheden als praktijkopleider

Wil je beter worden in je rol als praktijkopleider? Onderzoek welke kennis en vaardigheden voor het begeleiden van een stagiair je verder wilt ontwikkelen. SBB biedt diverse kosteloze scholingsmogelijkheden aan of bespreek je ontwikkelmogelijkheden met een SBB-adviseur.

 1. 1
 2. 2

  Bepaal welke sterke punten en/of verbeterpunten als praktijkopleider je (verder) wil ontwikkelen.

 3. 3

  Selecteer via de zoekfilter onderaan deze pagina een training die aansluit bij jouw ontwikkelwens.

  SBB biedt tientallen kosteloze workshops, e-learnings en webinars voor praktijkopleiders.

 4. 4

  Wil je weten hoe je je als praktijkopleider verder kan ontwikkelen? Je SBB-adviseur bespreekt graag je wensen, bijvoorbeeld tijdens het erkennings-, kwaliteits- of herbeoordelingsgesprek met jouw leerbedrijf.

Houd vakkennis op peil

Houd de nieuwste ontwikkelingen in je vak bij door cursussen of e-learnings te volgen of beurzen te bezoeken. Ga naar bijeenkomsten met andere praktijkopleiders om je kennis over het begeleiden van stagiairs op peil te houden.

 1. 1

  Kennis veroudert snel. Voor het goed blijven uitoefenen van je vak én het begeleiden van stagiairs  is het belangrijk dat je weet wat er speelt in je vakgebied. Met deze tips houd je je vakkennis up-to-date:

  • lees vakbladen en websites over je vakgebied
  • bezoek vakbeurzen, congressen en evenementen
  • laat je bijscholen
  • volg (verplichte) cursussen (vanuit de branche).

  Stagiairs vinden het leuk als je ze kennis laat maken met innovaties en nieuwe technieken. De stagiair gaat er waarschijnlijk in toekomstige banen mee werken. Als je nu nog niet weet of een techniek bruikbaar is en of je medewerkers en klanten ermee kunnen werken, kun je de stagiair de innovatie laten uitproberen.

 2. 2

  SBB publiceert voor elke sector een trendrapportage, ook over de sector waarin jij werkt.

  In deze online publicaties brengen we de nieuwste trends en ontwikkelingen uitgebreid in kaart. Wat betekenen deze trends voor jouw werkveld, het begeleiden van stagiairs en voor de benodigde vaardigheden en taken van toekomstige medewerkers?

  De SBB-onderzoekers verzamelen continue signalen en actualiseren de trendrapportages iedere drie jaar.

 3. 3

  Wissel ervaringen en ideeën uit met praktijkopleiders in je eigen organisatie maar ook daar buiten. Je kunt op de volgende manieren contact leggen:

  • Bezoek bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen. Hier wordt je bijgepraat over ontwikkelingen in de branche en op school.
  • Neem deel aan een SBB workshop voor praktijkopleiders. Hier doen ook andere praktijkopleiders aan mee.
  • Telt je leerbedrijf meerdere praktijkopleiders? Dan kan je leerbedrijf een bijeenkomst voor praktijkopleiders organiseren.

Houd contact met school

Het leren in een beroepsopleiding is een co-creatie tussen student, school, en leerbedrijf. Goede contacten en samenwerking tussen leerbedrijf en school zijn belangrijk voor het leerrendement van de student.

 1. 1
  • Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in je smartphone.
  • Check regelmatig of de bpv-begeleider nog de contactpersoon is
 2. 2

  Als je een stagiair begeleidt, heb je met school contact over de volgende onderwerpen:

  • het werven van studenten voor stages of leerbanen
  • bij problemen of juist wanneer het uitzonderlijk goed gaat met een stagiair tijdens de bpv-periode.
  • voortgangsgesprekken, begeleidingsgesprekken en beoordelingsgesprekken
  • de samenwerking met de school, kijk samen waar verbeteringen mogelijk zijn.
 3. 3

  Als gastdocent neem je je ervaring en kennis vanuit jouw vakgebied mee de school in. 

  Via een excursie krijgt een groep studenten in één keer een indruk van hun toekomstige stage, leerbaan of functie bij je leerbedrijf.

  Vraag de school naar de mogelijkheden voor gastlessen/excursies.

 4. 4

  Vind je het leuk om feedback te geven over een opleiding? Word dan lid van een adviescommissie van school.

 5. 5

  Bijeenkomsten voor praktijkopleiders op scholen zijn voor jou interessant als je bijgepraat wilt worden over ontwikkelingen in de branche en op school. Daarnaast ontmoet je er praktijkopleiders van andere leerbedrijven.

  Als je deelneemt aan voorlichtingsavonden op school, krijgen toekomstige studenten (en hun ouders) niet alleen een goed beeld van de school en opleiding, maar ook van de leerbedrijven waar de studenten stage gaan lopen.

Houd contact met SBB

De SBB-adviseur die is gekoppeld aan jouw leerbedrijf, heeft met jouw bedrijf contact over de erkenning en verdere ontwikkeling van jouw leerbedrijf. Via het account op MijnSBB houdt je leerbedrijf de organisatiegegevens up-to-date en kunnen scholen en studenten jullie leerplaatsen vinden. 

 1. 1

  Een nieuw of bestaand leerbedrijf heeft een vaste contactpersoon binnen SBB: de adviseur praktijkleren. Deze adviseur spreekt met jouw leerbedrijf onder andere over:

  Erkenning- of uitbreidingsaanvraag

  Jouw bedrijf wil erkend leerbedrijf worden of de erkenning uitbreiden. Nadat jouw leerbedrijf de aanvraag hiervoor heeft ingediend, neemt een SBB-adviseur contact met jouw bedrijf op om de aanvraag telefonisch door te nemen en een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met jouw leerbedrijf door voor je nieuwe erkenning of uitbreiding van je erkenning.

  Kwaliteit

  In het kwaliteitsgesprek bespreekt je leerbedrijf met de SBB-adviseur wat je bedrijf nodig heeft om de beste leeromgeving voor de student te creëren. In het gesprek maakt je leerbedrijf met onze adviseur afspraken voor kwaliteitsverbetering. Mogelijke onderwerpen:

  • werkzaamheden van de stagiair
  • vakinhoudelijke en persoonlijke begeleiding van de stagiair
  • veiligheid
  • organisatie leerproces
  • meedenken over verbetering van de dienstverlening van SBB
  • studentwaardering
  • samenwerking met school
  • kansen bieden aan studenten met specifieke behoeften
  Herbeoordeling

  Volgens de erkenningsvoorwaarden beoordeelt SBB erkende leerbedrijven minimaal eens in de vier jaar opnieuw. Tijdens het herbeoordelingsgesprek (telefonisch of op locatie) toetst de SBB-adviseur of je leerbedrijf nog steeds voldoet aan de voorwaarden uit het Reglement erkenning leerbedrijven SBB.

 2. 2

  Een erkend leerbedrijf heeft een eigen account op MijnSBB. Via dit account houdt jouw leerbedrijf de gegevens over je organisatie up-to-date en kunnen scholen en studenten je leerplaatsen vinden op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl

  Wat kan je leerbedrijf onder andere op MijnSBB?

  • gegevens van het leerbedrijf aanpassen
  • leerplaatsen voor stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl toevoegen of verwijderen
  • bpv-contactpersonen en praktijkopleiders toevoegen of verwijderen
  • een uitbreiding van de erkenning aanvragen.
 3. 3

  SBB organiseert ieder jaar de verkiezing voor beste praktijkopleider en beste leerbedrijf van het jaar. Je kunt jezelf of je leerbedrijf voordragen of anderen dragen je voor. Als je meedoet, laat je zien dat je opleiden belangrijk vindt en studenten het vak wil leren. Je leerbedrijf krijgt veel publiciteit bij deelname. Hierdoor willen meer studenten begeleid worden bij jouw leerbedrijf.

Neem bpv op in opleidingsbeleid

Als je leerbedrijf regelmatig meerdere stagiairs tegelijkertijd opleidt, dan is het aan te raden afspraken voor beroepspraktijkvorming (bpv) op te laten nemen in het opleidingsbeleid van je leerbedrijf. Zo weten praktijkopleiders waar ze aan toe zijn en hoeft niet telkens het wiel uitgevonden te worden.

 1. 1

  Je leerbedrijf ontwikkelt een visie op de beroepspraktijkvorming (bpv). Hoe kijkt je organisatie naar het opleiden en begeleiden van stagiairs?

 2. 2

  Leg de visie op bpv vast in een bpv- of opleidingsbeleidsplan. In dit plan beschrijft je organisatie zo concreet mogelijk de uitgangspunten, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden van het opleidings- en begeleidingsproces. SBB biedt twee formats ter inspiratie voor het formuleren en vastleggen van het bpv-beleid:

  • een uitgebreid BPV Beleidsplan voor grote organisaties die regelmatig meerdere stagiairs begeleiden
  • een beknopte versie BPV Plan voor kleinere leerbedrijven of organisaties die af en toe stagiairs begeleiden.

  Heeft je organisatie vragen of behoefte aan tips of advies over een bpv-beleidsplan? Je SBB-adviseur helpt jouw organisatie graag verder.

 3. 3

  Je leerbedrijf stemt het bpv-beleidsplan af met de praktijkopleiders binnen de organisatie zodat iedereen het beleid kent en weet waar ze aan toe zijn.

 4. 4

  Je organisatie is alert op het signaleren van verbeterpunten rondom het opleiden en begeleiden van stagiairs en verwerkt deze punten in het bestaande bpv-beleidsplan.

Trainingen en hulpmiddelen

Je begeleidt mbo-studenten. SBB ondersteunt je hierbij met trainingen en hulpmiddelen. Bekijk het aanbod.

Zoek of filter op type

Filter

Selecteer een proces om vervolgens op taken en stappen te kunnen filteren.

Maatwerk bieden in begeleiding

E-learning

Leer online hoe je erachter komt welke begeleiding een stagiair nodig heeft en hoe je je stijl van begeleiden hierop aanpast.

Objectief oordelen en feedback geven

E-learning

In deze online training leer je als praktijkopleider de stagiair aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Internationalisation at home

Flyer

Met internationalisation at home ontwikkelen stagiairs bij Nederlandse bedrijven internationale competenties. Dit document bevat informatie over de voorwaarden voor een internationaal georiënteerde leerplaats.

Meerwaarde scholing praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden

Flyer

Dit document laat zien waarom opleiden via het mbo een meerwaarde is voor het aantrekken van nieuw personeel of bij-/omscholen van zittend personeel via de derde leerweg in het mbo.

Opleiden in mbo voor (nieuwe) medewerkers

Flyer

In dit document lees je welke mogelijkheden er zijn om medewerkers bij of om te scholen via het mbo, maar ook hoe je via andere manieren van scholing in het mbo nieuwe medewerkers kan aantrekken.

Praktijkleren met de praktijkverklaring

Flyer

Zoek je echte doeners voor je bedrijf? Biedt leerlingen uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) dan een stageplek aan. Je begeleidt de leerling naar een praktijkverklaring.

BPV Beleidsplan

Formulier

Dit document is een leidraad en biedt inspiratie bij het formuleren en vastleggen van het BPV beleid in een organisatie. Dit formulier is vooral geschikt voor grotere organisaties. Voor kleinere organisaties is het formulier BPV Plan beschikbaar.

BPV Plan

Formulier

Dit document is een leidraad hoe je systematisch de uitvoering van de BPV in je organisatie beschrijft. Dit formulier is vooral geschikt voor kleinere organisaties. Voor grotere organisaties is het formulier BPV Beleidsplan beschikbaar.

BPV Plan Begeleiden op afstand

Formulier

Om verantwoord studenten op afstand te begeleiden maak je vooraf helder onder welke voorwaarden en afspraken je dit gaat doen. Het invullen van dit formulier helpt je om na te gaan of je aan alles gedacht hebt.

Inwerkprogramma

Formulier

Dit document bevat een handige checklist waarmee je de komst van je stagiair goed kunt voorbereiden.

Leerdoelen en planning

Formulier

Samen met je stagiair vul je dit formulier in. Selecteer kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van je stagiair en koppel deze aan de werkzaamheden die je stagiair gaat uitvoeren inclusief planning.

Ontwikkelingsgericht beoordelen

Formulier

Dit formulier helpt bij het beoordelen van de beroepspraktijkvorming van je stagiair. Je vult dit formulier samen in met je stagiair.

Vragenlijst studentwaardering - beknopt

Formulier

Met dit formulier leg je de waardering van je stagiair vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel stagiair als praktijkopleider als je dit bespreekt.

Vragenlijst studentwaardering - uitgebreid

Formulier

Met dit formulier leg je de waardering van je stagiair vast. Studenten melden bij school soms onderwerpen die zij niet bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het helpt zowel stagiair als praktijkopleider als je dit bespreekt.

Begeleiden op maat

Leaflet

Sommige studenten hebben tijdens hun stage of leerbaan specifieke begeleiding nodig of een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden. Dit document bevat informatie over het begeleiden van een stagiair met extra ondersteuningsbehoefte.

Beoordelen

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe je een stagiair beoordeelt.

BPV Monitor

Leaflet

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV Monitor.

Competenties van de praktijkopleider

Leaflet

Een praktijkopleider organiseert het leerproces van de student op de werkvloer en leidt de student op in de praktijk. Dit document bevat informatie over wat er van een praktijkopleider verwacht wordt en welke competenties nodig zijn.

Erkend leerbedrijf zijn

Leaflet

In dit document lees je welke voordelen een erkend leerbedrijf heeft en aan welke voorwaarden je voor een erkenning moet voldoen.

Inloggen op MijnSBB

Leaflet

Als erkend leerbedrijf heb je een eigen pagina op MijnSBB. Via MijnSBB kun je je gegevens bijhouden. Dit document legt uit wat je kunt doen op MijnSBB en hoe je inlogt.

Kwaliteit

Leaflet

Dit document bevat informatie over de acht aandachtsgebieden waarop een leerbedrijf de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) kan verbeteren.

Ontwikkeling van de praktijkopleider

Leaflet

Dit document bevat informatie over de middelen die SBB biedt aan jou als praktijkopleider om je kennis en vaardigheden voor het begeleiden van stagiairs te ontwikkelen.

Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf

Leaflet

Dit document geeft je inzicht in de verschillende mogelijkheden van praktijkleren bij een erkend leerbedrijf, zoals een stage of leerbaan. Daarnaast lees je meer over de opleidingsmogelijkheden en opleidingsniveaus in het mbo met de daarbij behorende rollen, verantwoordelijkheden en mate van zelfstandigheid van de student.

Rol van de praktijkopleider

Leaflet

De praktijkopleider begeleidt mbo-studenten in de beroepspraktijk. In dit document vindt je informatie over je rol en taken als praktijkopleider.

Veiligheid

Leaflet

Begeleid je een stagiair? Dan heb je te maken met speciale arboregels voor jongeren. Hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling mogen geen gevaar lopen. Dit document bevat informatie over hoe je een veilige leer- en werkomgeving creëert.

Voorbereiden

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe je je voorbereidt op de komst van een stagiair.

Werving en selectie

Leaflet

Dit document bevat informatie over hoe je de werving, selectie en het gesprek goed voorbereidt, om zo de juiste stagiair te vinden.

BPV Protocol

Protocol

Het BPV Protocol beschrijft voor student, school, leerbedrijf en SBB de verantwoordelijkheden in de beroepspraktijkvorming (bpv). Het BPV Protocol is opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB om een kwalitatief goede bpv te borgen.

Begeleiden op afstand

Tipkaart

Dit document geeft je informatie en een aantal handige tips voor het begeleiden van stagiairs op afstand.

Begeleiden op maat

Tipkaart

Biedt je leerbedrijf kansen aan stagiairs met specifieke begeleidingsbehoeften? Die begeleiding vraagt extra aandacht. Deze tipkaart bevat informatie over het bieden van maatwerk aan studenten met specifieke behoeften bij het leren in de praktijk.

Begeleidingsgesprekken

Tipkaart

Dit document bevat tips en een gespreksagenda over hoe je een goed begeleidingsgesprek met je stagiair student voert.

Beoordelen

Tipkaart

Dit document bevat tips waarmee je je stagiair effectief beoordeelt.

Feedback

Tipkaart

Het gedrag dat je stagiair en jij laten zien, kunnen jullie anders interpreteren dan jullie bedoelen. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe je feedback geeft.

Gespreksvoering

Tipkaart

Als praktijkopleider voer je regelmatig gesprekken met je stagiair. Jullie krijgen daardoor beiden inzicht in de voortgang van de stage of leerbaan. Dit document bevat tips hoe je introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met je stagiair voert.

Instructie

Tipkaart

Vaardigheden waarover je je stagiair wilt instrueren, vragen om een stappenplan, zeker als je deze vaardigheden zelf als het ware ‘automatisch’ toepast. Dit document bevat tips over hoe je efficiënt en effectief instructies geeft aan je stagiair.

Inwerkprogramma

Tipkaart

Een goed doordacht inwerkprogramma zorgt ervoor dat je stagiair een prettige start maakt in je leerbedrijf. Dit document bevat handige tips over hoe je een stagiair inwerkt.

Leerklimaat

Tipkaart

Hoe schep je een klimaat waarbinnen het prettig is om te leren en te werken? Dit document bevat suggesties over hoe je een optimaal leerklimaat realiseert.

Leerstijlen Kolb

Tipkaart

Dit document bevat informatie over de verschillende leerstijlen (Kolb). Dankzij inzicht in de favoriete leerstijl kun je je begeleiding effectief afstemmen op het niveau van je stagiair.

Motiveer je student

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe je een student motiveert tijdens zijn stage of leerbaan, hoe de stagiair in de ‘leerstand’ komt en wat zijn of haar drijfveren zijn.

Reflectie

Tipkaart

Dit document bevat tips over hoe je kunt terugkijken op je eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Sociale veiligheid op de werkplek

Tipkaart

Stagiairs leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Dit document bevat tips over hoe je een sociaal veilige omgeving in een leerbedrijf creëert.

Sollicitatievragen

Tipkaart

Als je de juiste vragen stelt, kom je erachter of de student bij de stage of leerbaan past. Dit document bevat tips en voorbeeldvragen over hoe je een sollicitatiegesprek met een student voert.

Veilig en gezond werken

Tipkaart

Wanneer je een stagiair begeleidt, gelden ook arbo-regels. Voor minderjarigen zijn er speciale regels. Dit document bevat informatie over de risico’s voor de fysieke veiligheid van stagiairs en tips hoe je een fysiek veilige leeromgeving creëert.

Werkopdrachten

Tipkaart

Voor een stagiair is het belangrijk dat je werk aanbiedt dat leerzaam is en dat past bij de opleiding. Dit document bevat tips hoe je werkopdrachten aan de stagiair geeft.

Begeleiden op afstand

Webinar

Bij begeleiden op afstand volgt de stagiair de beroepspraktijkvorming (deels) zelfstandig vanuit huis of zonder vaste kantoorlocatie. Het kan ook betekenen dat de stagiair een praktijkopleider heeft die (gedeeltelijk) op afstand werkt. We bekijken begeleiden op afstand vanuit de stagiair, leerbedrijf, school én SBB.

Begeleiden op maat

Webinar

Bied je graag begeleiding op maat aan je stagiairs? Vind je het weleens lastig sommige stagiairs te begeleiden? In dit webinar bespreken we hoe je zo open en effectief mogelijk te werk gaat.

Begeleiden van volwassenen

Webinar

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden blijven zich een leven lang ontwikkelen. Het begeleiden van een volwassene tijdens een leerwerktraject vraagt om een andere aanpak van jou als praktijkopleider. In dit webinar delen we met je hoe deze doelgroep eruitziet en hoe je hen goed begeleidt.

De praktijk motiveert

Webinar

De praktijk is erg bepalend voor een mbo-student en de voortgang van zijn of haar opleiding. De praktijkopleider heeft een grote invloed op de motivatie van de stagiair en de geboekte resultaten in de praktijk. In deze uitzending krijg je tips hoe je stagiairs motiveert.

Gelijke behandeling op de werkvloer

Webinar

In deze uitzending krijg je tips om een leerwerkklimaat te creëren waarbinnen het prettig is om te leren en te werken en iedereen gelijke kansen krijgt.

Generatieverschillen

Webinar

Hoe een stagiair is opgevoed en opgegroeid bepaalt hoe hij of zij naar de wereld kijkt. In dit webinar leer je door de bril van je stagiair te kijken. Zo kun je beter inspelen op gedrag en je stagiair beter boeien en binden. Dit inzicht helpt je ook een brug te leggen tussen verschillende generaties binnen een organisatie.

Het puberbrein

Webinar

Heb je je weleens afgevraagd waarom een puber bepaald gedrag vertoont of sommige keuzes maakt? In dit webinar krijg je inzicht in hoe het puberbrein werkt. Expert Maarten Brand deelt met je waarom het nuttig is het puberbrein beter te begrijpen en hoe je pubers positief kunt beïnvloeden.

Objectief oordelen

Webinar

Als praktijkopleider oordeel je over je stagiair en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Je eigen houding bepaalt deels het succes van je stagiair. Dit webinar geeft inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leer je je stagiair op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

Selecteren zonder vooroordelen

Webinar

We hebben allemaal stereotypen, zo werken onze hersenen nu eenmaal. In deze uitzending bespreken we hoe je de invloed van stereotypering bij het selecteren van studenten kunt verminderen.

Sociale veiligheid

Webinar

Stagiairs leren en ontwikkelen zichzelf het beste in een sociaal veilige werkomgeving. Maar wat is sociale veiligheid eigenlijk? In dit webinar deelt expert Joriene Beks haar visie op sociale veiligheid en vertelt ze hoe zij dit heeft toegepast binnen haar leerbedrijf.

Student aangenomen en dan...

Webinar

Voor een stagiair is het belangrijk dat je leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid. In dit webinar bespreken we hoe je dit bereikt. Hoe stel je samen met je stagiair effectieve leerdoelen op? Hoe hou je in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak ga je in gesprek met de stagiair?

Veiligheid in de praktijk

Webinar

Studenten zijn beginnende vakmensen die rekenen op je deskundige begeleiding. In dit webinar bespreken we hoe je als praktijkopleider voor je stagiair een veilige werkomgeving creëert.

Werf, match en behoud student

Webinar

We leggen in dit webinar uit hoe je als praktijkopleider via goede werving en matching de juiste studenten binnenhaalt. Een goede match met een stagiair is voor je organisatie heel waardevol.

Begeleidingsgesprek voeren

Workshop

Je leert hoe je een begeleidingsgesprek voert waarbij je de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor je stagiair helder hoe die de eindstreep haalt en geef je je stagiair een eerlijke kans.

Eerlijk beoordelen

Workshop

Je leert hoe je de stagiair eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe je je beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de stagiair hier echt wat aan heeft.

Feedback geven

Workshop

Herken je dat? Je geeft je stagiair feedback en die is direct op zijn of haar teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! Je leert hoe je met behoud van relatie feedback geeft en je samen met je stagiair weer op een lijn komt te zitten.

Instructie geven

Workshop

Je wilt toch dat je stagiair echt snapt wat je uitlegt? Met de inzichten die je opdoet, zet je de stagiair na de instructie gemakkelijk aan het werk.

Motiveren

Workshop

Je ontdekt welke factoren van invloed zijn op de motivatie van een stagiair én op je eigen motivatie als praktijkopleider. Hoe ga je het gesprek met je stagiair aan zodat je hoort wat er werkelijk aan de hand is? Je leert hoe je er samen een leuke, leerzame tijd van kunt maken.

Succesvol starten

Workshop

Hoe maak je kennis met je stagiair op zo’n manier dat jullie samen een goede start maken? Je ontdekt wat niet en wat juist wel werkt in het kennismakingsgesprek. Zo kunnen jullie samen goed van start.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat u zocht?

U begeleidt mbo-studenten. SBB helpt u graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heeft u desondanks niet de informatie gevonden waar u naar op zoek bent? Of mist u een onderwerp? Neem contact met ons op.