Gevorderd HBO wiskunde voor de techniek

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel is bedoeld voor MBO leerlingen die naar het HBO gaan. Bij het keuzedeel: voorbereiding HBO wiskunde (K0205) krijgen ze eigenlijk alleen de wiskunde die nodig is om te kunnen starten op het HBO. Bij dit keuzedeel wordt er dieper op de stof ingegaan zodat de leerlingen ook voorbereid zijn op de wiskunde die ze op het HBO krijgen. Op het HBO worden bijvoorbeeld de onderwerpen Differentieren, Optimaliseren,   ntegreren, Functieonderzoek, Complexe getallen, Goniometrische functies behandeld. Deze worden echter niet in het keuzedeel voorbereiding HBO wiskunde  behandeld. Het Keuzedeel Gevorderd HBO wiskunde besteedt aandacht aan deze onderwerpen waardoor de leerlinQi veel beter wordt voorbereid op het HBO en waardoor zijn kans om het HBO te behalen aanzienlijk wordt vergroot.