Gevorderd HBO wiskunde voor de techniek

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel is als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Dit keuzedeel is bedoeld voor MBO leerlingen die naar het HBO gaan. Bij het keuzedeel: voorbereiding HBO wiskunde (K0205) krijgen ze eigenlijk alleen de wiskunde die nodig is om te kunnen starten op het HBO. Bij dit keuzedeel wordt er dieper op de stof ingegaan zodat de leerlingen ook voorbereid zijn op de wiskunde die ze op het HBO krijgen. Op het HBO worden bijvoorbeeld de onderwerpen Differentieren, Optimaliseren,   ntegreren, Functieonderzoek, Complexe getallen, Goniometrische functies behandeld. Deze worden echter niet in het keuzedeel voorbereiding HBO wiskunde  behandeld. Het Keuzedeel Gevorderd HBO wiskunde besteedt aandacht aan deze onderwerpen waardoor de leerlinQi veel beter wordt voorbereid op het HBO en waardoor zijn kans om het HBO te behalen aanzienlijk wordt vergroot.