Basiskennis beveiliging in de zorg

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het keuzedeel beschrijft de basiskennis voor de beveiligers die in de zorg gaan werken. Beveiliging in de zorg is veel complexer dan de beveiliging in andere organisaties. Denk in dit kader aan de omgang met (kwetsbare) patiënten, aantallen bezoekers per dag, de zeer kostbare apparatuur in een ziekenhuis en privacygevoeligheid van patiënteninformatie.