Feiten en cijfers

Wist u dat er dit studiejaar 475.000 mbo-studenten zijn?

In schooljaar 2015-2016 zijn er ruim 475.000 mbo-studenten. Bijna 80% volgt de beroepsopleidende leerweg (bol) en ruim 20% volgt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Aantal mbo-studenten, uitgeslitst per niveau en per leerweg:

Niveau aantal bbl aantal bol Totaal
1 2.895 9.164 12.059
2 27.548 61.325 88.900
3 42.591 85.054 127.645
4 24.439 222.137 24.6576
Totaal 97.473 377.707 475.180

Andere feiten en cijfers 

Onderwijsinstellingen

Mbo-instellingen verzorgen het onderwijs. Er zijn 43 roc's (regionale opleidingscentra), 13 aoc's (agrarische opleidingscentra) en 12 vakscholen. Daarnaast bieden ook particuliere instellingen mbo-opleidingen.

Arbeidsmarkt

In Nederland werken ruim 7 miljoen mensen, waarvan ongeveer 2,1 miljoen op mbo-niveau. Zij werken in vele verschillende sectoren. De jaarlijkse vervangingsvraag naar net afgestudeerde mbo-studenten is groot.

Stageplaatsen en leerbanen

Mbo-studenten volgen een deel van hun opleiding in de praktijk. Dat gebeurt bij 247.000 erkende leerbedrijven, waarvan er 9.500 zijn gevestigd in het buitenland. Meer dan 300.000 praktijkopleiders begeleiden deze jongeren. Meestal zijn deze praktijkopleiders gecertificeerd. De 430 adviseurs praktijkleren van SBB ondersteunen hen. 

Praktijktijd

Jaarlijks sluiten bedrijven en studenten ruim 450.000 praktijkovereenkomsten af. Bol-studenten hebben een praktijktijd van meer dan 40% van hun opleiding. Bbl-studenten brengen 80% van hun studietijd in de praktijk door. Studenten komen na hun diplomering vaak in dienst van hun stagebedrijf: 40% van de bol-studenten en 82% van de bbl-studenten.