Feiten en cijfers

Wist u dat er dit studiejaar 496.380 mbo-studenten zijn?

In schooljaar 2018-2019 zijn er 496.380 mbo-studenten. 76% volgt de beroepsopleidende leerweg (bol) en 24% volgt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Aantal mbo-studenten, uitgesplitst per niveau en per leerweg:

Niveau aantal bbl aantal bol Totaal
1 3.056 12.281 15.337
2 29.772 53.403 83.175
3 53.173 69.908 123.081
4 34.733 240.054 274.787
Totaal 120.734 375.646 496.380

Andere feiten en cijfers 

Onderwijsinstellingen

Mbo-instellingen verzorgen het onderwijs. Er zijn 43 roc's (regionale opleidingscentra), 12 aoc's (agrarische opleidingscentra) en 11 vakscholen. Daarnaast bieden ook particuliere instellingen mbo-opleidingen.

Arbeidsmarkt

In Nederland werken ruim 8,5 miljoen mensen, waarvan ongeveer 3,5 miljoen het middelbaar onderwijs als hoogst behaald onderwijsniveau hadden. Zij werken in veel verschillende sectoren. De jaarlijkse vervangingsvraag naar net afgestudeerde mbo-studenten is groot.
(bron CBS)

Stageplaatsen en leerbanen

Mbo-studenten volgen een deel van hun opleiding in de praktijk. Dat gebeurt bij 247.000 erkende leerbedrijven, waarvan er 9.500 zijn gevestigd in het buitenland. Meer dan 300.000 praktijkopleiders begeleiden deze jongeren. Meestal zijn deze praktijkopleiders gecertificeerd. De 430 adviseurs praktijkleren van SBB ondersteunen hen. 

Praktijktijd

Jaarlijks sluiten bedrijven en studenten ruim 450.000 praktijkovereenkomsten af. Bol-studenten hebben een praktijktijd van meer dan 40% van hun opleiding. Bbl-studenten brengen 80% van hun studietijd in de praktijk door. Studenten komen na hun diplomering vaak in dienst van hun stagebedrijf: 40% van de bol-studenten en 82% van de bbl-studenten.