Feiten en cijfers

Wist u dat er dit studiejaar 507.032 mbo-studenten zijn?

In schooljaar 2020-2021 zijn er 507.032 mbo-studenten. 75% volgt de beroepsopleidende leerweg (bol) en 25% volgt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Aantal mbo-studenten, uitgesplitst per niveau en per leerweg:

Niveau aantal bbl aantal bol Totaal
Dossier 1.358 34.393 35.751
1 2.857 9.627 12.484
2 29.068 51.795 80.863
3 53.489 57.708 111.197
4 40.487 226.250 266.737
Totaal 127.259 379.773 507.032

Andere feiten en cijfers 

Onderwijsinstellingen

Mbo-instellingen verzorgen het onderwijs. Er zijn 42 roc's (regionale opleidingscentra), 10 aoc's (agrarische opleidingscentra) en 11 vakscholen. Daarnaast bieden ook particuliere instellingen mbo-opleidingen aan.

Arbeidsmarkt

In Nederland werken ruim 9 miljoen mensen, waarvan ongeveer 3,7 miljoen het middelbaar onderwijs als hoogst behaald onderwijsniveau hadden. Zij werken in veel verschillende sectoren. De jaarlijkse vervangingsvraag naar net afgestudeerde mbo-studenten is groot.
(bron CBS)

Stageplaatsen en leerbanen

Mbo-studenten volgen een deel van hun opleiding in de praktijk. Dat gebeurt bij 251.000 erkende leerbedrijven, waarvan er bijna 9.000 zijn gevestigd in het buitenland. Meer dan 300.000 praktijkopleiders begeleiden deze jongeren. Meestal zijn deze praktijkopleiders gecertificeerd. De 420 adviseurs praktijkleren van SBB ondersteunen hen. 

Praktijktijd

Jaarlijks sluiten bedrijven en studenten ruim 450.000 praktijkovereenkomsten af. Bol-studenten hebben een praktijktijd van meer dan 40% van hun opleiding. Bbl-studenten brengen 80% van hun studietijd in de praktijk door. Studenten komen na hun diplomering vaak in dienst van hun stagebedrijf: 40% van de bol-studenten en 82% van de bbl-studenten.