Feiten en cijfers

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en de economie. Hoe de ontwikkelingen op de kortere en iets langere termijn zullen zijn is onzeker. In de hier getoonde feiten en cijfers is met deze ontwikkelingen (nog) geen rekening gehouden.

Prognoses worden aangepast

De getoonde Kans op werk 2020 is onder andere gebaseerd op prognoses van het CPB in 2019. Ook Kans op stage en leerbaan is gebaseerd op verwachtingen zoals die in 2019 bekend waren. Hierin waren de huidige ontwikkelingen en hun mogelijke effect op onderwijs en arbeidsmarkt niet voorzien. Op 26 maart 2020 heeft het CPB nieuwe scenario’s uitgewerkt. Zodra dat mogelijk is zullen we nieuwe prognoses verwerken in onze cijfers.

Wist u dat er dit studiejaar 501.904 mbo-studenten zijn?

In schooljaar 2019-2020 zijn er 501.904 mbo-studenten. 74% volgt de beroepsopleidende leerweg (bol) en 26% volgt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Aantal mbo-studenten, uitgesplitst per niveau en per leerweg:

Niveau aantal bbl aantal bol Totaal
Dossier 1.765 36.791 38.556
1 3.336 9.823 13.159
2 30.587 49.404 79.991
3 54.900 59.182 114.082
4 38.932 217.184 256.116
Totaal 129.520 372.384 501.904

Andere feiten en cijfers 

Onderwijsinstellingen

Mbo-instellingen verzorgen het onderwijs. Er zijn 42 roc's (regionale opleidingscentra), 10 aoc's (agrarische opleidingscentra) en 11 vakscholen. Daarnaast bieden ook particuliere instellingen mbo-opleidingen.

Arbeidsmarkt

In Nederland werken ruim 9 miljoen mensen, waarvan ongeveer 3,7 miljoen het middelbaar onderwijs als hoogst behaald onderwijsniveau hadden. Zij werken in veel verschillende sectoren. De jaarlijkse vervangingsvraag naar net afgestudeerde mbo-studenten is groot.
(bron CBS)

Stageplaatsen en leerbanen

Mbo-studenten volgen een deel van hun opleiding in de praktijk. Dat gebeurt bij 247.000 erkende leerbedrijven, waarvan er bijna 10.000 zijn gevestigd in het buitenland. Meer dan 300.000 praktijkopleiders begeleiden deze jongeren. Meestal zijn deze praktijkopleiders gecertificeerd. De 420 adviseurs praktijkleren van SBB ondersteunen hen. 

Praktijktijd

Jaarlijks sluiten bedrijven en studenten ruim 450.000 praktijkovereenkomsten af. Bol-studenten hebben een praktijktijd van meer dan 40% van hun opleiding. Bbl-studenten brengen 80% van hun studietijd in de praktijk door. Studenten komen na hun diplomering vaak in dienst van hun stagebedrijf: 40% van de bol-studenten en 82% van de bbl-studenten.