Kerncijfers

SBB ondersteunt doelmatige beleidskeuzes met feiten en cijfers over instroom, doorstroom en arbeidsmarktperspectief. De student die een mbo-opleiding start, moet een reëel uitzicht hebben op een baan in het verlengde van diens opleiding.

Met een interactief dashboard ontsluiten we de informatie visueel en vergroten we de actualiteit. Het dashboard geeft per mbo-kwalificatie kerncijfers over het aantal studenten en gediplomeerden, de doorstroom en de Baankans.

De kerncijfers zijn beschikbaar op landelijk niveau en per arbeidsmarktregio. De gegevens komen onder andere van DUO, CBS, UWV en SBB. Ze worden jaarlijks geüpdatet.

Naar rapportage Externe link

Werkwijze

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod. In het gesprek met de marktsegmenten en sectorkamers gebruiken we een gesprekskaart met vragen en redeneerlijnen.

Het proces begint met analyseren, onderzoeken en adviseren. Vervolgens nemen we een besluiten over de maatregelen. We kijken ook naar opleidingen met een goed perspectief op werk, maar waar nog onvoldoende gediplomeerden zijn.

Download Externe link

Doelmatig opleidingsaanbod

Een goede dialoog tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk voor een doelmatig opleidingsaanbod. Feiten en cijfers op deze website kunnen aanleiding zijn voor een gesprek.

Deze informatie heeft een agenderende en signalerende functie. Wij vellen hiermee geen oordeel over de vraag of sprake is van ondoelmatigheid.