Kans op stage

Kans op stage toont de verwachte kansen van studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) op het vinden van een stage en van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op het vinden van een leerbaan. De kansen zijn vastgesteld per opleiding en per regio. U kunt Kans op stage ook bekijken op KiesMBO.nl.

Onderbouwing BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen (de zogeheten beroepspraktijkvorming of bpv) per opleiding, school en sector. Dat gebeurt door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan zowel de praktijkopleider of de contactpersoon bpv van het leerbedrijf, als de student.

De resultaten tot en met 2021 zijn per school te vinden op de portal van onderzoeksbureau Kantar. Sinds 2022 werkt SBB samen met MWM2. 

Kwaliteit bpv in beeld

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen, de zogeheten beroepspraktijkvorming of bpv. Dat gebeurt door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan de student en aan de praktijkopleider van het leerbedrijf. De vragenlijst volgt de opbouw van de bpv-periode en heeft een duidelijke link met het bpv-protocol.

De resultaten van de BPV Monitor worden getoond in een interactieve rapportage waarbij gefilterd kan worden op sectorkamer, marktsegment, kwalificatie en/of leerweg. Het gaat om de resultaten van de afgelopen vijf jaren.

Naar dashboard Externe link

Leerbedrijven-enquête

Jaarlijks onderzoeken wij ontwikkelingen op de stagemarkt. Met behulp van deze enquête brengen wij de kans op stage voor mbo-studenten in kaart. Zo kunnen we studenten en scholen goed informeren welke opleidingen de beste kansen op stageplaatsen en leerbanen bieden.

Tevredenheid aansluiting mbo-arbeidsmarkt 

Op verzoek van het het ministerie van OCW wordt om de twee jaar onderzocht hoe tevreden bedrijven zijn over de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. SBB rapporteert de uitkomsten aan het ministerie en het ministerie rapporteert vervolgens aan de Tweede Kamer. De uitkomsten worden ook besproken binnen de sectorkamers.