Trendinformatie

Trendonderzoek brengt relevante veranderingen op de arbeidsmarkt in beeld. Deze informatie verwerken we tot online trendrapportages en trendverkenningen. De inzichten bieden een basis voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers, doelmatigheidsrapportages, beroepenonderzoek en het onderbouwen van prognoses voor Kans op werk. 

Bekijk trendrapportages Externe link

Beroepeninformatie

SBB werkt via het programma Beroepeninformatie aan een systematische manier van informatieverzameling over mbo-beroepen. Dit zetten we in voor het onderhoud van kwalificaties en doelmatigheidsvraagstukken. In specifieke situaties leveren we ook maatwerk.