BPV Monitor

Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Dat blijkt uit de BPV Monitor 2016. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Bpv-begeleiders van scholen geven gemiddeld een 7,4. Van alle bevraagde studenten en praktijkopleiders is 90% tevreden over het werk en het behalen van de leerdoelen. Bekijk het volledige nieuwsbericht en het rapport met de landelijke uitkomsten onderaan deze pagina.

Infographic BPV Monitor

Over de BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf, de student en de bpv-begeleider van de school. De antwoorden helpen leerbedrijven, scholen en SBB de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren.

Online vragenlijst

Het leerbedrijf ontvangt uiterlijk twee weken voor het einde van iedere bpv-periode een online vragenlijst van SBB. SBB verzoekt het leerbedrijf om ook een vragenlijst door te sturen aan de student. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: het maken van afspraken, de begeleiding, de uitvoering en de beoordeling.

Kwaliteitsrapportages

Met de antwoorden brengt SBB de kwaliteit van stages en leerbanen in kaart per beroepsopleiding en regio. Door middel van kwaliteitsrapportages informeren we leerbedrijven en scholen over mogelijke verbeteringen. Zo zorgen we samen voor de beste praktijkopleiding van studenten en kwalitatief goed opgeleide vakmensen voor de toekomst.

Is de enquête anoniem?

De antwoorden die we verwerken in de kwaliteitsrapportages zijn niet te herleiden tot specifieke bedrijven en/of studenten. Maar de enquête is niet anoniem. Wij gebruikten de bij ons bekende gegevens om leerbedrijven een vragenlijst op maat te kunnen aanbieden. Leerbedrijven vullen zelf de gegevens van de betreffende student in.

Welke vragen stelt SBB?

Wilt u weten welke vragen de praktijkopleiders, studenten en bpv-begeleiders beantwoorden? De vastgestelde vragenlijsten zijn openbaar. U vindt ze onderaan deze pagina.

Gegevens aanpassen

Leerbedrijven die de vragenlijst ontvangen kunnen door in te loggen op Mijn SBB de geregistreerde gegevens van hun bedrijf inzien en aanpassen.

Inloggen op MijnSBB

Rapportage scholen

Scholen gebruiken de uitkomsten van de BPV Monitor als basis voor hun bpv-verbeterplannen. SBB stelt de rapportages van de uitkomsten via een portal beschikbaar aan geautoriseerde gebruikers.

Rapportage 2017

De rapportage van januari 2016 tot heden vindt u op de inlogpagina van Kantar Public. Hier kunt u inloggen met een geregistreerd Office 365-account. Na inloggen komt u op de rapportagepagina. De beheerder van uw school of sectorkamer kan een account voor u aanmaken. Wlt u weten wie dit is of heeft u technische problemen? Mail naar technical.support@tns-nipo.com.

Naar inloggen rapportage 2017

Naar rapportage 2016

 

 

 

 

Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom, dat de spamcontrole op formulieren van SBB verzorgt.