Begeleiding

Student en praktijkopleider in sport

Als praktijkopleider bent u het eerste aanspreekpunt voor de student. U zorgt voor een leeromgeving waarin de student zo veel mogelijk praktijksituaties meemaakt die hij ook zal tegenkomen in het beroep waarvoor hij wordt opgeleid.

Kerntaken en werkprocessen

U hebt verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en het gevoel om met mensen te werken. Naast het contact met de student onderhoudt u contact met de bpv-coördinator (de begeleider van de student op school) en de adviseur praktijkleren van SBB, die u adviseert en ondersteunt.

Lees meer >

Competenties

Als praktijkopleider hebt u een begeleidende en opleidende rol. U brengt vakkennis over en stimuleert de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en zijn functioneren als medewerker. U motiveert de student en stemt de begeleiding op hem af. Ook let u op de voortgang van het leerproces.

Lees meer >

Voortgangsgesprek

Als uw student is begonnen, is het verstandig om elke week een contactmoment in te bouwen. Dan kunt u controleren of de afspraken goed worden gevolgd.

Indien mogelijk elke ochtend:

  • Wat is de opdracht voor vandaag?

Elke vrijdagmiddag of maandagochtend:

  • Wat is er geleerd?
  • Wat gaat goed, wat kan anders?
  • Wat wil/moet de student nog leren en doen?
  • Zijn er vragen?
  • Wat zijn de plannen voor volgende week?

Lees meer >

Leerdoelen en planning

Selecteer en download hieronder het juiste formulier om samen met uw student de leerdoelen en planning in te vullen.

Opleidingsinformatie

Kies een sector en daarna de opleiding.