Begeleiding

Student en praktijkopleider in sport

Als praktijkopleider bent u het eerste aanspreekpunt voor de student. U zorgt voor een leeromgeving waarin de student zo veel mogelijk praktijksituaties meemaakt die hij ook zal tegenkomen in het beroep waarvoor hij wordt opgeleid.

Kerntaken en werkprocessen

U hebt verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en het gevoel om met mensen te werken. Naast het contact met de student onderhoudt u contact met de bpv-coördinator (de begeleider van de student op school) en de adviseur praktijkleren van SBB, die u adviseert en ondersteunt.

Kerntaken en werkprocessen

Competenties

Als praktijkopleider hebt u een begeleidende en opleidende rol. U brengt vakkennis over en stimuleert de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en zijn functioneren als medewerker. U motiveert de student en stemt de begeleiding op hem af. Ook let u op de voortgang van het leerproces.

Competenties

Voortgangsgesprek

Als uw student is begonnen, is het verstandig om elke week een contactmoment in te bouwen. Dan kunt u controleren of de afspraken goed worden gevolgd.

Indien mogelijk elke ochtend:

  • Wat is de opdracht voor vandaag?

Elke vrijdagmiddag of maandagochtend:

  • Wat is er geleerd?
  • Wat gaat goed, wat kan anders?
  • Wat wil/moet de student nog leren en doen?
  • Zijn er vragen?
  • Wat zijn de plannen voor volgende week?

Voortgangsgesprek

Leerdoelen en planning

Selecteer en download hieronder het juiste formulier om samen met uw student de leerdoelen en planning in te vullen.

Kies een sector en daarna de opleiding.