Werf en selecteer

Je bedrijf zoekt een geschikte stagiair. Hoe val je op met je stage of leerbaan zodat studenten jouw leerbedrijf vinden? En als de reacties binnenkomen, hoe selecteer je dan de juiste kandidaat? Bekijk de taken.

Zorg dat je leerbedrijf bent

Wil je een mbo-student opleiden? Dan dient jouw organisatie een erkend leerbedrijf te zijn. Een erkenning vraag je aan bij SBB. Hieronder zie je welke stappen je doorloopt om een erkend leerbedrijf te worden.

 1. 1

  Bedenk redenen waarom je een stagiair wilt opleiden. Wat levert het je organisatie op? Enkele voorbeelden:

  • Flexibele versterking van het team
  • Een student heeft spontaan gesolliciteerd
  • Maatschappelijke betrokkenheid van je organisatie bevorderen
  • Fiscale voordelen
  • Investeren in toekomstig personeel
  • Frisse wind van kennis en ideeën
  • Taken oppakken die te lang zijn blijven liggen
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs
 2. 2

  Bepaal wat voor werkzaamheden de stagiair in je bedrijf kan uitvoeren. Dit type werkzaamheden staat doorgaans in een vacaturetekst of functieomschrijving vermeld bij ‘taakomschrijving’.

 3. 3

  Bepaal of het type werkzaamheden dat je de stagiair wil laten uitvoeren, aansluit bij het type stage en het opleidingsniveau van het mbo. Je kunt ook vmbo-leerlingen opleiden of een leerling uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  Er zijn twee stagesoorten in het mbo:

  • stage (beroepsopleidende leerweg ofwel bol)
  • leerbaan (beroepsbegeleide leerweg ofwel bbl)

  Een stage (bol) duurt enkele weken tot enkele maanden. Je bedrijf betaalt vaak een stagevergoeding. Een leerbaan (bbl) duurt langer dan een stage. In het algemeen heeft je bedrijf bij een bbl een arbeidsovereenkomst met de student waar ook een salaris tegenover staat.
  Het mbo kent vier opleidingsniveaus, elk met een eigen rol, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

 4. 4

   

  Voor nieuwe leerbedrijven:

  In vier stappen vraag je de erkenning aan:

  • Doe de quickscan
  • Kies de vmbo- of mbo-opleidingen
  • Dien je aanvraag in
  • Hoor snel van je SBB-adviseur
  Voor bestaande leerbedrijven:

  Je bent al erkend leerbedrijf voor een of meer opleidingen, maar je bedrijf wilt nu ook studenten uit andere opleidingen gaan begeleiden. Of je wilt behalve mbo-studenten ook leerlingen uit het vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een betaalde leerbaan helpen.

  In beide gevallen is het nodig een uitbreiding van je erkenning aan te vragen. Via MijnSBB controleer je je bestaande erkenning en vraag je eventueel een uitbreiding van de erkenning aan. Dit kun je alleen doen als je 'contactpersoon bpv' voor je bedrijf in MijnSBB bent.

 5. 5

  Nadat je de aanvraag hebt ingediend, neemt een adviseur praktijkleren van SBB contact met je leerbedrijf op om een afspraak te maken voor een erkenningsgesprek. Tijdens dit gesprek neemt onze adviseur alles met je door voor je erkenning.

  Ter voorbereiding van dit gesprek kun je nadenken over de aandachtspunten die uit de quickscan naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld over het begeleiden van de stagiair of veiligheid.

 6. 6

  Na afloop van het erkenningsgesprek ontvangt je leerbedrijf een officiële toekenning of afwijzing vanuit SBB. Is je leerbedrijf erkend: gefeliciteerd met je erkenning, je kunt nu studenten werven! Is je aanvraag afgewezen, maar kan je leerbedrijf met het aanpassen van wat onderdelen alsnog erkend worden, bekijk dan de volgende stap.

 7. 7

  Wellicht kan je leerbedrijf afgekeurde onderdelen aanpassen om alsnog een erkend leerbedrijf te worden. Laat je adviseur praktijkleren van SBB weten als je deze zaken hebt aangepast, dan kan de adviseur je erkenningsaanvraag opnieuw beoordelen.

Werf en selecteer studenten

Zorg dat studenten de openstaande leerplaats van je organisatie vinden. Hebben er studenten gereageerd? Vorm een eerste indruk van de reacties en bepaal wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek.

 1. 1

  Stel een vacaturetekst voor de openstaande leerplaats op. Beantwoord daarin in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is het adres waar de student stage gaat lopen of de leerbaan gaat uitvoeren?
  • Met wie en op welke manier(en) kan de student contact opnemen om te solliciteren? Natuurlijk kun je studenten een motivatiebrief en cv laten opsturen. Veel studenten vinden het echter lastig om zich te presenteren via een tekst. Om een goed beeld te krijgen van studenten kun je ze ook laten reageren via een videosollicitatie, WhatsApp of de telefoon.     
  • Wat gaat de student doen tijdens de stage of leerbaan?
  • Over welke vaardigheden moet de student beschikken?
  • Waarom is jouw leerbedrijf aantrekkelijk voor een stagiair?
  • Wat kun je de student bieden?

  Beelden zeggen studenten meer dan woorden. Breng daarom ook de leerplaats in beeld. Maak foto’s of neem een korte video op waarin bijvoorbeeld stagiairs vertellen over hun ervaringen bij je bedrijf.

  Bedenk tot slot een one-liner: één zin waarmee je de vacature en je bedrijf krachtig omschrijft.

 2. 2

  Heb je de vacature opgesteld, dan kun je deze op de volgende manieren bekendmaken onder studenten:

  1. Plaats de leerplaats op Stagemarkt.nl en/of  Leerbanenmarkt.nl via MijnSBB. Kies opleiding, leerweg, aantal leerplaatsen en stageperiode.
  2. Benader de bpv-coördinator van de school in je regio. Scholen weten in welke periode studenten stage lopen en kennen wellicht een student die bij jouw leerbedrijf past. Je adviseur praktijkleren van SBB kan je in contact brengen met scholen in je buurt.
  3. Deel de leerplaats via sociale media, je eigen website, enzovoorts.
  4. Mond-tot-mond reclame werkt altijd.
  5. Begeleid je nu een stagiair, betrek die dan ook bij de werving.
  6. Veel leerbedrijven organiseren zelf kennismakingsdagen of meeloopdagen of doen mee aan bedrijfspresentaties op school. Via die manieren bereiken zij ook studenten die het lastig vinden om zich te presenteren via een brief of een e-mail. 
 3. 3

  Vorm een eerste indruk van de studenten die bijvoorbeeld via brief, mail of videosollicitatie reageren op je leerplaats en kies wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek op basis van hun reactie, kwaliteit, houding, motivatie en match met je organisatie.

  Afkomst, nationaliteit, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, godsdienst, handicap, chronische ziekte of seksuele geaardheid van de student mogen geen rol spelen bij het selecteren.

 4. 4

  Nodig de geselecteerde studenten uit. De studenten die je niet uitnodigt, informeer je zo snel mogelijk over de afwijzing.

  Als je uitlegt waarom je de student hebt afgewezen, leert de student daarvan voor een volgende sollicitatie.

Voer sollicitatiegesprekken

Zorg dat je tijdens de sollicitatiegesprekken alle studenten op dezelfde manier interviewt en zo gelijke kansen biedt. Aan de hand van onderstaande stappen kun je een sollicitatiegesprek voeren.

 1. 1
 2. 2

  Je kunt over de volgende onderwerpen vragen stellen:

  Je bedrijf

  Wat weet de student al over je bedrijf? Vul de antwoorden eventueel aan.

  Sollicitatiebrief/cv

  Heeft de student een sollicitatiebrief of cv, lees deze door en vraag naar:

  • ervaringen en vorige werkzaamheden
  • opleiding
  Verwachtingen van de student

  Waarom heeft de student juist bij jouw organisatie gesolliciteerd? Vraag wat de student nodig heeft bij de begeleiding of op de werkplek. Geef aan wat je hierin wel of niet kunt bieden. Op die manier wordt duidelijk of de stage of leerbaan past bij de student en of er een kans van slagen is.

  Verwachtingen vanuit school

  Vraag de student wat deze vanuit school moet leren:

  • bepaal of je voldoende opdrachten/werkzaamheden hebt
  • bepaal of je genoeg tijd hebt om de student voldoende te begeleiden
  • vraag in welke periode de student stage wil lopen en de stagevorm (stage of leerbaan)
  • vraag op welke school de student zit en vraag naar eventuele regels vanuit school
  Persoonlijke leerdoelen

  Vraag naar de persoonlijke leerdoelen en motivatie van de student. De leerdoelen kunnen competenties zijn die de student wil verbeteren maar ook specifieke werkzaamheden.

  Beschikbare uren

  Hoeveel uren kan de student werken?

  • Vraag de student naar hobby’s, een bijbaantje, reisafstand en andere dingen die van belang zijn (topsport etc.) om te bepalen hoeveel uur de student kan werken.
  • Bepaal wanneer en hoeveel uren de student volgens de arbeidstijdenwet mag werken.
 3. 3

  Stel de student in de gelegenheid om vragen te stellen.

 4. 4

  Bespreek met de student of deze in aanmerking komt voor een stagevergoeding/loon of reiskostenvergoeding en zo ja, informeer de student over de bedragen.

 5. 5

  Sluit het gesprek af door te vragen wat de student van het gesprek vond en maak vervolgafspraken. Leid de student rond in je bedrijf als je dat bij het kennismaken nog niet had gedaan.

Beslis of je student aanneemt

Bepaal of de student past bij je bedrijf en beslis of je de student aanneemt.

 1. 1
  • Past de student in het team/bedrijf?
  • Passen de verwachtingen/leerdoelen/motivatie van de student bij wat je kunt bieden?
  • Passen de verwachtingen van het bedrijf bij de student?
  • Kun je bieden wat de student nodig heeft in de begeleiding en op de werkplek?
 2. 2

  Besluit op basis van de bovenstaande match of je de student aanneemt.

 3. 3

  Informeer de student zo snel mogelijk over je besluit.

  Je neemt de student aan
  • Maak met de student vervolgafspraken over de administratieve zaken.
  • Spreek met de student af wanneer de stage of leerbaan start.
  Je wijst de student af
  • Informeer de student over je afwijzing. Als je uitlegt waarom de student is afgewezen, kan deze daarvan leren voor een volgende sollicitatie.

Regel administratieve zaken

Heb je een geschikte stagiair gevonden? Je leerbedrijf maakt dan afspraken met de school en je stagiair over de beroepspraktijkvormingsperiode (bpv-periode) en legt deze vast in een ondertekende praktijkovereenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

 1. 1

  Vraag de praktijkovereenkomst op bij de bpv-coördinator van de school of bij je stagiair. Zet je handtekening op de praktijkovereenkomst.

 2. 2

  Controleer of je bedrijfsverzekering een studentendekking heeft. Zo nee, sluit deze dekking alsnog af.

 3. 3

  Laat de stagiair de juiste formulieren ondertekenen. Het type formulier hangt af van de stage/sector:

  • Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)-overeenkomst/Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)/geheimhoudingsverklaring
  • Bij leerbaan (bbl): arbeidsovereenkomst
  • Bij stagevergoeding: loonheffingsformulier, contract met bankrekeningnummer en kopie identificatiebewijs)
  • Bij eindstage: examenafsprakenformulier (kan per sector verschillen)
  • Bedrijfsreglement

  Check of alle andere betrokkenen hun handtekening hebben gezet onder de juiste formulieren.

 4. 4

  Heeft je stagiair een account op het bedrijfsnetwerk nodig voor de stage of leerbaan, vraag dan een e-mailadres en inlogcodes aan.

 5. 5

  Noteer de contactgegevens van de bpv-begeleider van school in de bpv-map. Zet deze contactgegevens ook in je smartphone.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat je zocht?

Je begeleidt mbo-stagiairs. SBB helpt jou graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heb je desondanks niet de informatie gevonden waar je naar op zoek bent? Of mis je een onderwerp? Neem contact met ons op.