Introduceer stagiair

Laat de eerste dagen van de stage of leerbaan soepel verlopen. Maak de werkplek in orde, licht collega’s in en verzamel werkzaamheden. Wat kun je nog meer doen om je stagiair een vliegende start te geven? Bekijk de taken.

Regel praktische zaken vóór start van stagiair

Zorg dat de juiste middelen, apparatuur en eventueel kleding beschikbaar zijn. Licht collega’s in over de komst van de stagiair en stel een inwerkprogramma op.

 1. 1

  Regel tijdig dat je stagiair over de juiste spullen beschikt om het werk goed en veilig uit te voeren. Wat je stagiair nodig heeft, verschilt per organisatie en sector. Enkele voorbeelden:

  • bedrijfskleding
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • werkplek, gereedschappen en materialen
  • computer- en e-mailaccount
 2. 2

  Vraag je stagiair de gegevens van de personen met wie je contact kunt opnemen bij een ongeval of in een noodsituatie. Sla deze contactgegevens op en deel ze met medewerkers die deze gegevens nodig hebben.

 3. 3

  Informeer de medewerkers met wie je stagiair gaat samenwerken over wie er stage komt lopen en wanneer. Dit kan mondeling of digitaal (intranet-, e-mail-, WhatsApp-bericht etc).

 4. 4

  Stel een inwerkprogramma op waarmee je stagiair zich een beeld kan vormen van de werkplek én jouw organisatie.

  Verzamel opdrachten en werkzaamheden die je stagiair in de inwerkperiode gaat uitvoeren. Bekijk hiervoor de kerntaken en werkprocessen van de opleiding om te bepalen wat je stagiair kan leren.

Ontvang stagiair op eerste werkdag

Ontvang je stagiair, overhandig gereedschappen en apparatuur, leid je stagiair rond en vraag aan het einde van de werkdag wat de stagiair van de eerste werkdag vond.

 1. 1

  Wie warm ontvangen wordt, voelt zich welkom op de eerste werkdag.

 2. 2

  Geef de middelen, apparatuur en kleding om het werk goed uit te voeren aan je stagiair. Wat je stagiair precies nodig heeft, verschilt per organisatie en sector. Enkele voorbeelden:

  • bedrijfskleding
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • werkplek, gereedschappen en materialen
  • computer- en e-mailaccount
 3. 3

  Leid je stagiair rond in je organisatie.

 4. 4

  Vraag aan het eind van de eerste werkdag aan je stagiair hoe deze de eerste dag heeft ervaren. Pas indien nodig het programma voor de eerste werkdag aan op basis van de feedback van je stagiair.

Introduceer stagiair

Laat je stagiair zich voorstellen, bespreek de huisregels en leg uit hoe jullie in jouw organisatie omgaan met elkaar en met klanten. Geef aan bij wie je stagiair terecht kan voor vragen.

 

 1. 1

  Laat je stagiair zich voorstellen aan de collega’s in je organisatie. Je kunt je stagiair begeleiden tijdens het ‘voorstelrondje’. Eventueel kan het voorstellen online plaatsvinden.

 2. 2

  Informeer je stagiair over de huisregels van jouw organisatie.

 3. 3

  Informeer je stagiair over de veiligheidsregels in je organisatie. Bijvoorbeeld:

  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Gebruik van gereedschappen en machines
  • Arbo-regels.
 4. 4

  Bespreek met je stagiair hoe men in je organisatie met elkaar omgaat. Geef aan bij wie je stagiair terecht kan bij problemen.

 5. 5

  Bespreek met je stagiair hoe de medewerkers in je organisatie omgaan met klanten.

 6. 6

  Bespreek met je stagiair de stage- of leerbaanmogelijkheden binnen een grote organisatie. Het gaat hierbij om organisaties met meerdere afdelingen en een centrale HR-afdeling die werken met een BPV Beleidsplan.

 7. 7

  Bespreek met je stagiair welke werkzaamheden die gaat uitvoeren in de inwerkperiode. 

   

Laat stagiair inwerkperiode doorlopen

Je stagiair gaat in de inwerkperiode aan de slag met het de werkzaamheden die je met je stagiair hebt besproken. 

Evalueer inwerkperiode

Sluit de inwerkperiode af met een voortgangsgesprek. Bespreek dan de voortgang van je stagiair en maak ontwikkelafspraken. Voer eventueel verbeterpunten door in je bedrijf.

 1. 1

  Plan aan het eind van de inwerkperiode een voortgangsgesprek in met je stagiair.

 2. 2

  Bespreek tijdens het voortgangsgesprek hoe je stagiair de inwerkperiode ervaren heeft. Sta open voor feedback van je stagiair.

  Bespreek ook de voortgang van je stagiair aan de hand van de volgende onderwerpen: 

  • Houding
  • Op tijd komen
  • Nauwkeurigheid van het werk
  • Inzichtelijkheid in het werk
  • Werktempo
  • Initiatief nemen
  • Zelfstandigheid
  • Motivatie
  • Interesse en enthousiasme
  • Afspraken nakomen
  • Op tijd hulp inschakelen
  • Inzicht tonen bij uitvoering werk
  • Veiligheid tijdens werk
  • Aandachtig luisteren
  • Onder stress werken
  • Houding tegenover anderen
  • Rekening houden met anderen
  • Samenwerken
  • Overleggen
  • Zich in een ander verplaatsen
  • Zich aanpassen aan de bedrijfscultuur
  • Anderen vragen hoe ze over functioneren denken/ feedback vragen
  • Omgaan met diversiteit
  • Houding ten opzichte van zichzelf
  • Met problemen omgaan
  • Met kritiek omgaan
  • Zelfverzekerd overkomen
 3. 3

  Leg de vervolgafspraken vast in het stage- of praktijkleerplan.

 4. 4

  Maak met je stagiair een afspraak voor het volgende voortgangsgesprek.

 5. 5

  Voer verbeterpunten door in je bedrijf die voortkomen uit het voortgangsgesprek.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat je zocht?

Je begeleidt mbo-stagiairs. SBB helpt jou graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heb je desondanks niet de informatie gevonden waar je naar op zoek bent? Of mis je een onderwerp? Neem contact met ons op.