Stel leerdoelen op en plan

Voor een stagiair is het belangrijk dat je leerzaam werk biedt dat past bij het beroep waarvoor je stagiair wordt opgeleid. Om dat te bereiken, stel je samen met de stagiair effectieve leerdoelen op. Hoe houd je in de gaten of het goed gaat? Hoe vaak ga je in gesprek met je stagiair? Bekijk de taken.

Stel beginsituatie vast

Stel het niveau en ervaring van je stagiair vast en breng in kaart wat de opleiding verwacht.

 1. 1

  Zorg dat je weet wie er stage komt lopen. Zoek de volgende zaken uit:

  • Wat zijn de interesses van je stagiair?
  • Heeft je stagiair al kennis en ervaring opgedaan vanuit eerdere stages, leerbanen of (vakantie)werkervaring?
 2. 2
  • Welk mbo-niveau heeft de opleiding? (entreeniveau t/m niveau 4)
  • Wat is het leerjaar van je stagiair?
  • Bekijk specifieke opdrachten en werkzaamheden vanuit de school
  • Bekijk wat de eindbeoordeling inhoudt en wat dit betekent voor jou en je stagiair.
 3. 3

  Stem met je stagiair af of alle opdrachten uit te voeren zijn tijdens de bpv-periode.

  Als dat niet het geval is, spreek dan met je stagiair en de bpv-begeleider van school af wanneer en waar de resterende opdrachten afgerond kunnen worden.

 4. 4

  Bepaal welke collega’s en afdelingen in je organisatie naast jou ook betrokken zijn bij het begeleiden van je stagiair.

 5. 5

  Noteer wat je stagiair al kan en wat die nog moet en wil leren in de bpv-map. Deze informatie vormt de beginsituatie. Gebruik deze gegevens in de voortgangsgesprekken met je stagiair.

Stel leerdoelen op

Bekijk met je stagiair de kerntaken en werkprocessen uit de opleiding en stem de persoonlijke leerdoelen af: wat wil je stagiair leren en wat is zijn of haar uitdaging? Stel aan de hand hiervan samen met je stagiair een leerplan op.

 1. 1

  Vraag je stagiair

  • wat die wil leren
  • wat die leuk vindt en
  • wat die uitdagend vindt, bijvoorbeeld een telefoongesprek beantwoorden, timide in gesprekken.

  Elke stagiair vraagt om maatwerk. De ene wat meer dan de andere. Heeft je stagiair extra ondersteuning of een aanpassing nodig? Observeer en ga met je stagiair in gesprek.

 2. 2

  Bekijk met je stagiair de kerntaken en werkprocessen van de opleiding. Maak vervolgens met je stagiair (en school) een selectie van de kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor het leerproces van je stagiair.

 3. 3

  Stel met je stagiair een leerplan op. In dit leerplan koppelen jullie de werkzaamheden die je stagiair gaat uitvoeren in je organisatie aan de kerntaken en de werkprocessen uit de opleiding. Ook de persoonlijke leerdoelen van je stagiair zijn gekoppeld aan werk dat je stagiair gaat uitvoeren. Wij bieden hiervoor een handig invulformulier aan.

Bespreek planning en afspraken rondom leerdoelen

Zodra de leerdoelen zijn vastgesteld, spreek je met je stagiair af wanneer die aan opdrachten werkt en hoe en wanneer jullie de voortgang bespreken. Leg deze afspraken vast in een planning.

 1. 1

  Bespreek met je je stagiair welke werkzaamheden deze gaat uitvoeren.

 2. 2

  Bespreek met je stagiair hoeveel tijd er is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

 3. 3

  Doet je stagiair examen in zijn of haar BPV-periode? Spreek dan met je stagiair af hoe die naar het examen toewerkt en hoe je je stagiair hierbij kunt helpen.

 4. 4

  Bespreek met je stagiair wanneer die aan de opdrachten voor school werkt en wat je stagiair van jou nodig heeft om deze schoolopdrachten uit te voeren.

 5. 5

  Spreek met je stagiair af op welke momenten je de voortgang van de leerdoelen samen bekijkt.

 6. 6

  Je legt samen met je stagiair de planning en de afspraken vast in een leerplan.

Evalueer leerplan met stagiair en begeleider van school

Bespreek het leerplan met de begeleider van school en je stagiair. Laat je stagiair de feedback uit dit gesprek verwerken in het leerplan.

 1. 1

  Stimuleer dat je stagiair het leerplan opstuurt naar de begeleider van school binnen de met school afgesproken termijn.

 2. 2

  Bespreek het leerplan met de begeleider van school en je stagiair tijdens jullie eerste gezamenlijke gesprek.

 3. 3

  Vraag feedback en aanvullingen op het leerplan aan de begeleider van school als je het leerplan met de begeleider en  je stagiair bespreekt.

 4. 4

  Stimuleer dat je stagiair de feedback en aanvullingen uit het gesprek tussen jou, de begeleider van school en je stagiair verwerkt in het leerplan.

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Wij zetten de veelgestelde vragen voor u op een rijtje. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail uw adviseur praktijkleren of neem contact op met de Servicedesk van SBB. Wij helpen u graag!

Niet gevonden wat je zocht?

Je begeleidt mbo-stagiairs. SBB helpt jou graag om dat zo goed mogelijk te doen. We bieden vele tips, hulpmiddelen en trainingen.

Heb je desondanks niet de informatie gevonden waar je naar op zoek bent? Of mis je een onderwerp? Neem contact met ons op.