Nieuws

Nieuws

Werkloosheid mbo-gediplomeerden daalt op onderdelen

tweewielertechniek
Het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) kwam op 13 juli 2015 met nieuwe cijfers over de positie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Tegelijk met het hbo daalt voor mbo’ers de werkloosheid. Zo is de werkloosheid voor gediplomeerde bol-studenten op niveau 1 en 3 gedaald van respectievelijk 38% en 13% naar 28% en 11%.
Lees verder

Vlaamse regering gaat duaal stelsel van leren en werken versterken

zorg
De Vlaamse Regering besloot op 3 juli 2015 om van duaal leren en werken een sterke leerweg maken. Via dit vernieuwde stelsel zullen jongeren in meer studierichtingen dan nu hun kwalificatie op de werkvloer kunnen behalen. Het doel is dat jongeren zo een positieve keuze maken voor een volwaardige leerweg.
Lees verder

Lichte verschuiving op stage- en leerbanenmarkt

barometer-juni2015
In de SBB Barometer van juni 2015 staat dat vergeleken met een jaar geleden stage- en leerbanenmarkt licht verschoven is. Transport en logistiek, dierverzorging en bouw bieden betere kansen dan vorig jaar. De verhouding tussen het aantal studenten dat een leerplaats zoekt en het aanbod van leerbedrijven is gunstiger.
Lees verder

Allochtone studenten kunnen praktijkleren beter benutten

barometer-juni2015
Allochtone studenten kiezen minder vaak voor de combinatie leren en werken dan autochtone studenten, terwijl deze leerweg de kans op een baan aanzienlijk vergroot. Uit de SBB Barometer juni 2015 blijkt ook dat allochtone jongeren vaker voor economisch-administratieve opleidingen kiezen die minder kans op een leerplaats en werk bieden. Opvallend is dat allochtonen en autochtonen ongeveer even lang naar een leerplaats zoeken.
Lees verder

SBB steunt toekomstvisie mbo

Student werkt achter de pc
Op 10 juni 2015 verzond SBB een brief aan minister Bussemaker van OCW waarin de organisatie steun uitspreekt voor de gezamenlijk toekomstvisie voor het mbo van de MBO Raad, NRTO en JOB. SBB vraagt de minister om vertrouwen in de uitwerking van de plannnen van onderwijs en bedrijfsleven.
Lees verder

Pagina's