Nieuws

Nieuws

Nieuwe kwalificaties en keuzedelen onder de hamer

Student en praktijkopleider in dierverzorging
1 juli presenteerde het bestuur van SBB weer een reeks kwalificaties en keuzedelen aan minister Van Engelshoven van OCW. Bovendien werd een aantal keuzedelen voorgedragen voor een mbo-certificaat. Naar verwachting stelt de minister de reeksen op korte termijn vast.
Lees verder

Danny doet het keigoed bij PLAMECO

PLAMECO
Ook jongeren van de praktijkschool en het vso verdienen de kans om een vak te leren. Dat vindt Jo Spanjers, directeur van Borisleerbedrijf PLAMECO. Zestien jaar geleden besloot hij samen met praktijkopleider Kees van Binsbergen om die bijzondere doelgroep te gaan begeleiden. Inmiddels zijn vier jongens in vaste dienst en nummer vijf komt eraan.
Lees verder

Kansen in klei

Subsidie kleinschalig
Tijdens de Keramiek Triënnale organiseerden de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) en de Vereniging Koninklijke Nederlands Bouwkeramiek (KNB) een bijeenkomst over keramiekonderwijs. Een knelpunt is de aanwas van nieuwe studenten in de keramische industrie.
Lees verder

Trendcommunity Specialistisch vakmanschap

In het voorjaar startte het trendonderzoek Specialistisch vakmanschap. Er wordt onderzocht welke veranderingen er zijn op de arbeidsmarkt. En welke invloed deze hebben op het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.
Lees verder

Sectorkamer Specialistisch vakmanschap bezoekt vaste commissie OCW

Student en praktijkopleider
De vaste commissie voor OCW nodigde afgevaardigden van de sectorkamer Specialistisch vakmanschap en het Meld- en expertisepunt uit voor een kennismakingsgesprek. Donderdag 14 juni bespraken zij samen de ontwikkelingen in de sector.
Lees verder

Pagina's