Werknemers met verdiepend mbo-certificaat kunnen echt meepraten over vastgoedonderhoud

Echt meepraten over vastgoedonderhoud. Dat kunnen werknemers in schilderen en onderhoud, die slaagden voor het verdiepende mbo-certificaat Technisch adviseren vastgoedonderhoud. Calculator Arjan Groeneweg en ondernemer Leen Geluk, die met Nimeto Utrecht aan de wieg stond van het opleidingsprogramma, delen hun ervaringen.

Onderhoudsscenario’s worden gemaakt voor een periode van zes tot soms wel dertig jaar. Maar het verloop van de degradatie van bouwdelen is lastig te voorspellen en hangt af van verschillende factoren. Van de projectmanager vastgoedonderhoud vraagt dit brede kennis op het gebied van vastgoedonderhoud, onderhoudsmaatregelen en degradatieprocessen.

Bovendien moet de vakman bijzondere vaardigheden onder de knie hebben. Denk aan tekeningen lezen en interpreteren, kwaliteitsuitgangspunten vertalen naar onderhoudsmaatregelen en risicoanalyses maken. Voor werknemers op mbo3- of mbo4-niveau die zich willen bijscholen nam het Nimeto daarom het initiatief voor het mbo-certificaat Technisch adviseren vastgoedonderhoud.

Sector raakt in stroomversnelling met digitalisering, verduurzaming en drones

De Geluk Groep in Sint-Philipsland houdt zich bezig met het onderhouden, renoveren, verduurzamen en energiezuinig maken van woningen, scholen en ander vastgoed. In 1985 begonnen als eenmanszaak, telt het bedrijf inmiddels 140 medewerkers. Grondlegger Leen kent het Nimeto als zijn broekzak. In 1979 studeerde hij er af als meester-schilder, om het later tot voorzitter van de raad van toezicht te schoppen.

“Bedrijven in schilderen en onderhoud hebben een geweldige evolutie doorgemaakt”, legt Leen uit. “Denk alleen al aan resultaatgericht samenwerken (RGS) en de opkomst van watergedragen verf. De laatste jaren raakten we zelfs in een stroomversnelling, met digitalisering, de opgave om 30 tot 50 duizend woningen per jaar te verduurzamen, de inzet van drones voor inspecties, enzovoorts.”

Nimeto gaat met veranderingen en innovaties aan de slag

Leen: “Door al die veranderingen en innovaties vonden we het belangrijk om trendsetter worden. Met manager vakopleidingen Marcel van der Borden van het Nimeto hadden we gelukkig een fantastische gangmaker. Zo zijn we gestart met het samenwerkingsverband Excellent Vastgoedonderhoud, bedoeld om mbo-studenten te laten doorstromen van het Nimeto naar Hogeschool Utrecht.”

Maar niet elke vakman heeft gelegenheid om een vierjarige opleiding te volgen. “De volgende stap was daarom de ontwikkeling van een mbo-certificaat. Dat hebben we heel breed opgepakt, van calculatie tot uitvoering. Bovendien vonden we dat er een deel bouwkunde in moest zitten, evenals bouwfysica: van tekeninglezen tot weten hoe een gebouw is geconstrueerd.”

Deelnemers moeten goed bij de les blijven

Calculator Arjan Groeneweg is een van de eerste deelnemers aan de pilot met het mbo-certificaat. “Toen ik de omschrijving zag, dacht ik direct dat het een mooie verdieping zou zijn op het resultaatgericht samenwerken (RGS) dat we hier doen. Dat bleek absoluut zo te zijn. Je focus komt veel verder te liggen dan simpel ramen en deuren vervangen. Je kunt een doorkijkje maken naar de toekomst.”

Het traject telt veertien sessies van 15.00 tot 20.00 uur. “De lessen werden gegeven door gastdocenten uit het veld, waarbij we toewerkten naar de eindopdracht met een meerjarenbegroting. We moesten ook een eigen project inbrengen, en daar de begroting op loslaten en doorrekenen. Het niveau lag wel hoog. We moesten goed bij de les blijven om de aansluiting te houden.”

Arjan kan nu het perfecte advies geven

“Met deze verdieping kan ik nog beter adviseren”, vervolgt Arjan. “Ik doe nog steeds een conditiemeting en maak een activiteitenplan, maar daarnaast heb ik geleerd om extra door te vragen bij de klant. Wat is de doelstelling van het gebouw, hoe lang moet het nog mee? Als je dat weet, dan kun je spelen met de getallen, zodat je op een exploitatieduur van bijvoorbeeld veertig jaar de voordeligste optie krijgt.”

“Dit werk triggert me geweldig. Bouwfysica vind ik sowieso een prachtig vak. Zodra de vraag komt om eens mee te denken over een complex, dan kan ik met de kennis van nu het perfecte advies geven. Ik sta er zeker voor open om door te studeren, want dit is echt de toekomst en er zijn niet veel mensen die al zo ver durven na te denken over vastgoedbezit.”

Samen met SBB doorgaan met de pilot

Net als in veel andere sectoren, ligt de focus tegenwoordig op verduurzaming. Arjan: “Je kunt verduurzamen op installaties of aan de slag gaan met de buitenschil, dus kozijnen, ramen, deuren. Denk ook aan HR++-glas, spouwmuurisolatie, isolerende dakpanplaten, enzovoorts. Daar zijn we nu vol gas mee bezig. Ook van zonnepanelen en warmtepompen weten we inmiddels alles af.”

“Om uit de recessie te komen hebben we verandering, vernieuwing en verbetering nodig”, besluit Leen. “Dat vraagt dus om een heleboel geschoolde vakmensen. Daarom is een leven lang ontwikkelen zo’n belangrijk middel om uit de recessie te komen. Met praktijkleren krijg je mensen op de werkvloer. Dat moeten we vasthouden en vooral samen met SBB doorgaan met deze pilot en het vervolg daarop.”


Pilots en experimenten maken leven lang ontwikkelen voor iedereen bereikbaar

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een leven lang ontwikkelen. Met pilots en experimenten onderzoekt SBB met onderwijs en bedrijfsleven hoe dat voor iedereen bereikbaar kan worden gemaakt.