Website creatief vakman online

Suikerpot
De website voor de opleiding Creatief vakman is gelanceerd. De website is ontwikkeld naar aanleiding van het samenwerkingsverband tussen het Sint Lucas, Cibap, Hout- en Meubileringscollege (HMC) en het bedrijfsleven. Met het consortium borgen zij de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding.

Het consortium Creatief vakman spant zich in om de kwaliteit van het vakonderwijs en examens van de opleiding en de samenwerking met het beroepenveld te optimaliseren. Het consortium wil er ook aan bijdragen de creatief vakman een eigen gezicht te geven.

Convenant

De betrokken vakscholen en brancheverenigingen en het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ondertekenden in 2017 een convenant om de opleiding toekomstbestendig te maken. Daarin spraken zij af dat er een website voor het creatief vakmanschap wordt ontwikkeld. Met de website worden geïnteresseerden voorgelicht over wat de opleiding inhoudt, waar deze opleiding gevolgd kan worden en welke ontwikkelingen er spelen in het vakgebied. Bekijk de website op creatiefvakman.nl